O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 83

(83)

 

nedostatku některých stavebních materiálů docházelo ke změnám oproti původnímu projektu. V II. pololetí roku byla z nedostatku finančních prostředků stavba pozastavena a začaly se vést diskuse o jejím skutečném příštím využití.

Strana č. 82

Strana č. 25

(25)

VIII. VÝSTAVBA

Strana č. 214

těchto akcích bylo odpracováno více než 280 tisíc brigádnických hodin. Rovněž v oblasti základní technické vybavenosti se podařilo plánované akce v roce 1986 úspěšně realizovat vyjma stavby kanalizace ulice Podlouckého, kde se nepodařilo zajistit na rok 1986 dodavatele pro tuto stavbu.

Strana č. 356

Tento úkol se nepodařilo plně zajistit. V neinvestičních akcích „Z“ byly realizovány a zahájeny tyto akce: opravy hřbitovní zdi, svedení povrchových vod v Maršovicích, oprava kanalizace v Jiříkovicích, dokončení opravy MK Petrovice, oprava PZ Studnice, oprava KD Slavkovice, oprava MK Zubří, odbahnění rybníka v Křídlech, požární nádrž v Pohledci, komunikace v Jiříkovicích, úprava vodovodu v sídlišti Pod zastávkou.

Strana č. 213

Dne 24. června 1986 vyjížděla jednotka v počtu 1+2 opět k požáru osobního automobilu majitele s. Kroutila na Gottwaldově ulici v Novém Městě na Moravě. 16. srpna 1986 byl ohlášen požár v prostoru sklepa rodinného domku Na Výhledech č. 525. Po příjezdu byl proveden průzkum požářiště v izolačních dýchacích přístrojích. Bylo zjištěno, že se jedná o samovznícení briket (cca 22 q).

Strana č. 355

šesti hodinách intenzivního hašení byl požár lokalizován. Dne 24. října 1988 byl hlášen požár osobního automobilu Škoda 120 LS jehož majitelkou byla M. Šoplová, Německého ul. č. 822. Po příjezdu jednotky na místo (silnice směr N. Ves) bylo zjištěno, že byl již požár zlikvidován pomocí okoloprojíždějícími řidiči.

 

Strana č. 145

tových družstevních domů, ve kterých bylo získáno celkem 24 bytů. Dalších 18 bytů bylo postaveno na ulici Radnické. Celkem bylo v letech 1981-1985 předáno do užívání 808 podnikových a družstevních bytů. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že rozvoj bytové výstavby probíhal v uplynulé pětiletce úspěšně, neboť celkový počet bytů byl vyšší než v šesté pětiletce.

Strana č. 144

(hlásil s. Komínek). Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že hoří trám a část podlahy. Požár byl založen neznámým pachatelem. Jednotka v počtu 1+2 provedla likvidaci. 26. 11. - požár dřeva na prostranství Jm DZ v Novém Městě na Mor. Jednotka vyjela v počtu 1+1 a 1+3. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár trafostanice. 5. 12. - Ohlášen požár el. rozvaděče v tělovýchovném středisku N. Město. Po příjezdu bylo zjištěno, že byl požár již uhašen správcem tělovýchovného střediska.

Strana č. 285

valém železářství. Bylo zjištěno, že objekt je v asanci. Byla provedena lokalizace požáru a likvidace ohniska. 7. listopadu 1987 v 0:04 hodin byla hlášena havárie osobního automobilu Š 120 SPZ ZRB 44 – 43 na silnici Nové Město – Maršovice. Hlášení podala s. Filipová z OÚ sboru PO Žďár n/S. Jednotka byla přivolána k asistenci při likvidaci havárie a uvolňování osob z havarovaného vozu.

 

VIII. Výstavba města

 

Stránky