O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164

 

krematoria za účasti delegace MNV a osobních přátel zesnulého. Výraznou postavu řídícího učitele A. Kubíka uchová obyvatelstvo města v dobré vzpomínce.

Strana č. 143

7.-8.II.  Náhlé oteplení způsobilo prudké tání sněhu a ledu, které se projevilo velikými zátopami na Žďárské ulici a u Humpoleckého mlýna, odkudž se táhlo velké jezero kalné vody až ke škrobárně, a od Petrovického potoka až k silnici Nové Město na Moravě – Petrovice. Na Brněnské ulici vymlela voda rokle až půl metru hluboké. Poškozen můstek a těleso silnice u elektrárny.

Strana č. 196

 osobu.
30/4 Počasí v dubnu bylo letošního roku abnormální, jaké nebylo již asi 150 roků. Celý měsíc klesala v noci pod bod mrazu 1°–2° některý den až 8°-. Také i ve dne byla teplota 1°-, tak že některé dny např. 22/4 byly v okolí Nového Města vánice sněhové jako v pravé zimě. Celý kraj byl pokryt sněhem, někde 20 cm – 40 cm vysoko. Vše, co začalo klíčit, je pomrzlé. Zahradníci a rolníci jsou celí zoufalí nad očekávanými pohromami. Práce v polích a zahradách jsou opozděny. Podobné počasí jako bylo v našem kraji, bylo skoro v celé republice.

Strana č. 108b

Strana č. 108a

Strana č. 107b

Katolický farář P. Cechmajster a dr. Skoupý. Jméno zesnulého zachová naše město v čestné památce.

Strana č. 81b

se téměř pravidelně střídaly s jasnými. Ve dnech 2., 6., 13., 18., a 25. byly mírné bouřky; vydatných přeháněk a dešťů bylo dost. V celém měsíci září byly teploty kolem 15°, v posledním týdnu o něco nižší. Zamračených a oblačných dnů bylo víc než jasných. Vály mírné větry, drobně pršelo v šesti dnech a 27. a 28. byl za svítání bílý mráz. V prvním týdnu měsíce října byly teploty kolem 10°, ve druhém kolem 12°, ve třetím kolem 8° a v posledním o něco málo nižší. Po celý měsíc bylo převážně zamračeno a oblačno; jasno bylo jen 5. navečer, 19. a 20. ráno a 21. a 22. po celý den.

Strana č. 81a

Místní organizace Československého svazu chovatelů drobného zvířectva uspořádala ve dnech 20. a 21. července tradiční, již šestou výstavu králíků, holubů, drůbeže a kožešinových zvířat. Výstava byla otevřena v bývalé státní karanténní stanici, nyní v tržnici za nádražím a těšila se velikému zájmu četných návštěvníků z řad odborníků i laiků.
Tatáž organizace uspořádala ve dnech 15. až 17. listopadu v Jednotném klubu pracujících výstavu exotů a drobného zpěvného ptactva s možností nákupu různých ptáků a získání zkušeností od chovatelů.

Strana č. 24a

bylo viditelné jen asi patnáct minut, a to od 1015 do 1030; jinak byla obloha stále zakryta mraky.

Červen byl vcelku teplý. V prvních dvou třetinách měsíce dosahovala teplota až 25°, poslední třetina byla chladnější (kolem 15°). Zamračených dnů bylo víc než jasných. V posledním týdnu bylo hodně přeháněk a deště. 24. byly dvě bouře. Vál mírný vítr západního směru.

Strana č. 23b

V r. 1966 nebylo město postiženo žádnou přírodní katastrofou ani požárem.

Přehledná zpráva o povětrnostních poměrech, pracována na podkladě podrobných záznamů člena letopisecké komise, s. Fr. Brázdy.

Lednové teploty měly klesající tendenci od 3° na začátku měsíce na -10° až 18°, což trvalo až do poslední třetiny měsíce, kde se teplota zase zvýšila k bodu mrazu. Po celý měsíc bylo střídavě zamračeno s občasným vyjasněním, se sněhovými přeháňkami a s mírným větrem. Sněhu v průměru 8 cm; sněhová pokrývka z počátku měsíce nesouvislá, v polovině měsíce skoro souvislá.

Stránky