O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

(145)

žáci 1. místo v malé kopané, v plavání: dívky 1. a 2. místo, chlapci 1. a 3. místo, ve štafetovém plavání dívky 2. místo, chlapci 3. místo. V krajském kole odbíjené získaly starší žákyně 6. místo. V lyžování o pohár České republiky dosáhly starší žákyně na 4 km 3. a 4. místa, starší žáci na 5 km 4. a 6. místa.

Žáci nasbírali 431 kg léčivých bylin. Podíleli se také na úpravě okolí školy.

Strana č. 144

(144)

V tomto školním roce navštěvovalo školu 658 žáků. Do tříd byli rozděleni takto:

 

Strana č. 143

(143)

Komorní orchestr Quattre corde vystoupil v benefičním koncertu ve prospěch oslav „stého výročí založení novoměstské střední školy“ v gymnáziu. Program se uskutečnil 18. září.

 

GYMNÁZIUM 1991/ 1992

Přílohy 29 60, 61, 62

Strana č. 112

(112)

bylo vedení ústředního topení zastíněno lamelovými stropy, z rekonstruovaného

školnického bytu se stala žákovská knihovna. Všechny třídy a odborné pracovny byly vybaveny závěsnými kloubovými držáky na televizní přístroje a ve škole zahájil provoz uzavřený televizní okruh.

Strana č. 111

Strana č. 72

(72)

 

ŠKOLSTVÍ

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Strana č. 62

Od září 1984 se zvýšil počet žáků na obou úplných základních školách v Novém Městě na Moravě celkem o 65 žáků, z toho na I. ZŠ o 28 žáků, na II. ZŠ o 37 žáků. Bylo opět zahájeno směnování – na I. ZŠ směnovalo 6 tříd, II. ZŠ vyvážela dvě třídy do učeben v místní části Rokytno.

 

Přehled základních údajů na ZŠ

 

Strana č. 61

ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy akci „rozloučení dětí s mateřskou školou“

 

Přehled údajů o stavu v mateřských školách

 

Strana č. 272

roku pořádaly všechny mateřské školy akce pro rodiče - z akcí pro děti to byly zájezdy, výlety, divadelní představení koncerty, besídky, karnevaly, MDD, párkové závody, lyžařský výcvik a. j., z akcí pro rodiče se uskutečnily besedy, přednášky, besídky kMDŽ, Dny otevřených dveří s ukázkami přímé výchovné práce /v MŠ Monseova/, vystoupení dětí pro důchodce.

Strana č. 130

až o několik let, je nezájem podniků o práce opravářského charakteru, dokončování prací se neúměrně protahuje. V základních školách v Novém Městě na Moravě přetrvává nedostatek učeben a odborných pracoven. Chybí 7 tříd určených pro výuku, 9 odborných pracoven, 12 kabinetů, 1 tělocvična, prostory pro činnosti oddílů po SSM a zájmovou činnost. V nevyhovujících prostorách jsou umístěny školní družiny.

Stránky