O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131

(131)

kytno č. 49, 9. kulturní dům Jiříkovice, č.58, 10. kulturní dům Slavkovice č.79, 11. obecní budova Hlinné č. 46, 12. obecní budova Petrovice č. 71, 13. obecní budova, Olešná č. 25, 14. obecní budova, Maršovice č. 80.

Strana č. 130

(135)

mována městská rada dne 27. Dubna, návrhy byly předány heraldické komisi při České národní radě ke schválení a potvrzení.

DĚTSKÝ DEN

Příloha: Dětský den

Strana č. 42

Strana č. 41

Strana č. 40

Strana č. 39

(39)

mateřské školy, která přejde z nevyhovujících prostorů budovy tělovýchovného střediska.

Strana č. 37

Strana č. 182

novila následující pořadí: 1. Textil – oděvy (výloha ve vstupní hale obchodního střediska – aranžovala s. Roušarová), 2. Drogerie – kosmetika (na Sekaninově náměstí – trvale vzorná úprava výloh – aranžovala s. Řežábková ); 3. Potraviny (cukrárna na Sekaninově nám. aranžovala s. Kocmanová. Tato pořadí byla Měst NV v Novém Městě na Moravě odměněna.

Strana č. 180

Slavnostní večer k založení KSČ

Strana č. 280

Ustavující schůze nově zvoleného národního výboru se konala 29. června v Městském kulturním domě. Bylo na ní přítomno 131 poslanců Měst NV (8 omluveno), 6 poslanců ONV (2 omluveni, nepřítomen a neomluven poslanec KNV ing. Houdek. Jednání zahájil a řídil nejstarší poslanec s. Tomáš Marek, který přivítal přítomné poslance, delegaci Měst V KSČ a NF, ředitele závodů a škol a ostatní přítomné a seznámil je s pořadem jednání.

Stránky