O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59

(59)

po dlouhodobém exilu. Předvolební schůze ČSL byla skvěle navštívena – sál MKD „praskal ve švech“ – účast cca 450 občanů.

Příloha: SETKÁNÍ RODÁKŮ

37 68, 69

3 12

Strana č. 181

prožili v tyto dny kus války i vítězství. Po ukončení projevu zazpívána shromážděnými státní hymna. Za překrásného dne se slavnost skvěle vydařila. Koncert Horácké hudby v kaštanové aleji ukončil pěkným výběrem skladeb vážných i populárních slavností dopoledne.
Odpoledne uspořádal Místní odbor ochrany matek v sále Charity slavnost Svátku matek. Ve dvě hodiny prošel městem pestrý průvod děti i maminek, které se odebraly do sálu Charity, aby tu vyslechly bohatý pořad čísel recitačních, zpěvních i hudebních, připravený žactvem všech stupňů novoměstských škol.