O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114

(114)

na výpomoc na určitou dobu pracovnice.

Strana č. 382

ních třídách vystřídal 261 žák. Za deset let existence sportovních tříd dosáhli žáci řady úspěchů. V krajském měřítku nemají konkurenci a pravidelně vítězí ve velké většině závodů pořádaných na této úrovni. Vynikajících výsledků na přeborech ČSR, ČSSR i v reprezentaci dosáhli žáci ST pod vedením výborného kolektivu učitelů, trenérů i podpory rodičů. Velkou zásluhu na dobrém jménu ST má ředitelka školy s. Božena Zvěřinová. V rámci oslav 10. výročí založení ST uspořádala II. ZŠ slavnostní akademii žáků nazvanou „ Já se tam vrátím“ dne 2. 6. 1983 v sále MKD. Dne 3. 6.