O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 348

to); H. Holíková (ml. d. 1 x 1. místo); A. Grošofová (ml. d. 1 x 1. místo); A. Pleskač (ml. d. 1 x 1. místo); J. Temlová (st. d. 1 x 1. místo); I. Dvořáková (ž. a j. 2 x 1. místo); J. Teplý (m. a j. 1 x 1. a 2. místo).

 

Sportovní vepřové hody

Strana č. 67

díle ustaveno družstvo dorostenců. V mistrovské soutěži jsou 2 družstva dospělých. Oddíl vzorně pečuje o kuželnu, kde jsou automatické stavěče kuželek. Kuželnu využívají rovněž i družstva ROH závodů a organizací Nového Města na Moravě. Na údržbě zařízení oddíl odpracoval 765 hodin.

Strana č. 66

Odbor turistiky – předseda ing Vladimír Maštera. Odbor má 47 členů, z toho je 11 mládeže. Odbor je zaměřen na výkonnostní sport. Členové získali v roce 1984 33 odznaků 100 jarních km, 18 odznaků 30 km okresem Žďár n/Sáz., 31 odznaků oblastního znaku Žďárska. Na údržbě tělovýchovných zařízení členové odboru odpracovali 800 hodin.

Strana č. 65

Vedle hodnocení výkonnosti družstev a účast v soutěži o titul „Vzorný“ je členská základna jedním z rozhodujících kritérií hodnocení činnosti tělovýchovné jednoty okresním výborem ČSTV. U mládeže se projevoval zájem o stolní tenis. Pro tuto činnost se nenašlo místo, kde by se mohly stabilně postavit jeden nebo dva stoly, aby mohla mládež průběžně hrát. O vyčlenění hodin pro stolní tenis v tělocvičně není zájem u organizátorů tohoto sportu.

Strana č. 278

Všichni účastníci pochodu tradičně obdrželi pamětní list a plaketu.

 

Štafeta 300 x 300 m

Strana č. 44

III. Ročník volejbalového turnaje

Strana č. 43

Bystřice), Sedmikrásky (Žďár n/Sáz.), Sluníčko (Bystřice n.p.), Zvoneček (Nové Město na Moravě), Berušky (V. Meziříčí). Jako host vystoupil pěvecký soubor „Rokytánek“ z Rokytnice nad Rokytnou (okr. Třebíč). Průvodní slovo pořadem přednesla s. učitelka D. Krejčí z MŚ Pohledec.

 

Otevření dílny Svazarmu

Strana č. 112

rodáky a výtvarníky regionu. Ve slavnostním projevu s. akademik J. Kotalík připomněl význam nár. umělce V. Makovského a jeho srdečné vztahy k rodnému městu. V kulturním programu vystoupily smíšené pěvecké sbory Smetana MKD Nové Město a Svatopluk SKP Žďár n/S., ve večerním matiné v městském kulturním domě B. Roček, člen Mahenovy činohry v Brně a Kvarteto města Brna. Slavnostní odhalení pamětní desky významného novoměstského rodáka bylo zakončeno besedou zástupců města s vzácnými hosty.

 

Strana č. 383

pinách a vítězové skupin – OV č. 2 a společ. OV č. 9 + 10 se utkali o poctu nejvyšší. Pohár a volejbalový míč si odneslo mužstvo OV č. 9 + 10 ve složení: kapitán Jos. Cícha, Černý, Kondýsek, Komínek, Ťupa a Mahel. Druhý skončil OV č. 2 a třetí místo obsadil kolektiv OV Hlinné.

Strana č. 382

ních třídách vystřídal 261 žák. Za deset let existence sportovních tříd dosáhli žáci řady úspěchů. V krajském měřítku nemají konkurenci a pravidelně vítězí ve velké většině závodů pořádaných na této úrovni. Vynikajících výsledků na přeborech ČSR, ČSSR i v reprezentaci dosáhli žáci ST pod vedením výborného kolektivu učitelů, trenérů i podpory rodičů. Velkou zásluhu na dobrém jménu ST má ředitelka školy s. Božena Zvěřinová. V rámci oslav 10. výročí založení ST uspořádala II. ZŠ slavnostní akademii žáků nazvanou „ Já se tam vrátím“ dne 2. 6. 1983 v sále MKD. Dne 3. 6.

Stránky