O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59

(59)

po dlouhodobém exilu. Předvolební schůze ČSL byla skvěle navštívena – sál MKD „praskal ve švech“ – účast cca 450 občanů.

Příloha: SETKÁNÍ RODÁKŮ

37 68, 69

3 12

Strana č. 112

rodáky a výtvarníky regionu. Ve slavnostním projevu s. akademik J. Kotalík připomněl význam nár. umělce V. Makovského a jeho srdečné vztahy k rodnému městu. V kulturním programu vystoupily smíšené pěvecké sbory Smetana MKD Nové Město a Svatopluk SKP Žďár n/S., ve večerním matiné v městském kulturním domě B. Roček, člen Mahenovy činohry v Brně a Kvarteto města Brna. Slavnostní odhalení pamětní desky významného novoměstského rodáka bylo zakončeno besedou zástupců města s vzácnými hosty.

 

Strana č. 284

Celkem sklizeno 1170 ha ječmene s průměrným výnosem 4,21/ha, 565 ha s průměrným výnosem 4,15/ha, 116 ha pšenice s průměrným výnosem 4,22/ha a 329 ha ovsa s průměrným výnosem 4,21/ha. Celkový průměrný výnos 4,21/ha. Sklizeň obilí skončena 30. srpna. Současně s obilím sklizena sláma. Tři lisy je sklidily z 1069 ha, 2 linky řezaček z 876 ha, a sběrací vozy z 80 ha, rotační lisy z 150 ha. Sláma sklizena ve velmi dobré kvalitě. Na sklizené plochy okamžitě vyjížděly traktory, které podmítly 195 ha. Pokračovala sklizeň otav, hnojilo se a 24. srpna byla zahájena sklizeň brambor.

Strana č. 82

Další akce
O obnovení masopustní tradice ve městě se pokusili žáci prvního stupně Základní školy Leandra Čecha spolu se svými učiteli, když se v úterý 8. března vypravili v maskách na masopustní průvod městem. Svou pouť zahájili na radnici, kde si vyžádali od pana starosty svolení k započetí masopustního reje. Svolení dostali a nádavkem i nějaké sladkosti. Masopustní maškary pak zpívaly a tancovaly na Vratislavově náměstí, kde navštívily i jednotlivé obchůdky.