O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61

zase tam, odkud bylo německou zpupností násilně odstraněna.

Strana č. 53

 E. Moravec) vytýkány některé příliš loyální projevy k Říši, ale celkem smířlivě se posuzovalo chování celkové podle zásady, že někdo tu málo vděčnou a nepopulární práci protektorátních ministrů dělat musel, a že by byli v ministerských křeslech rozhodně horší Němci, než naši lidé čeští. Ostatně rozsudky státního soudu nad členy protektorátní vlády ukázaly, že toto stanovisko obyvatelstva našeho města bylo v celku správné.