O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

(145)

žáci 1. místo v malé kopané, v plavání: dívky 1. a 2. místo, chlapci 1. a 3. místo, ve štafetovém plavání dívky 2. místo, chlapci 3. místo. V krajském kole odbíjené získaly starší žákyně 6. místo. V lyžování o pohár České republiky dosáhly starší žákyně na 4 km 3. a 4. místa, starší žáci na 5 km 4. a 6. místa.

Žáci nasbírali 431 kg léčivých bylin. Podíleli se také na úpravě okolí školy.

Strana č. 112

(112)

bylo vedení ústředního topení zastíněno lamelovými stropy, z rekonstruovaného

školnického bytu se stala žákovská knihovna. Všechny třídy a odborné pracovny byly vybaveny závěsnými kloubovými držáky na televizní přístroje a ve škole zahájil provoz uzavřený televizní okruh.

Strana č. 71

Strana č. 70

(70)

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 

Strana č. 200

měla dobré výsledky, neboť celková návštěvnost. 16.777 diváků z celkového počtu činí 18,5 % (neoficiální ukazatel 10 % z celkové návštěvnosti byl překročen). Na těchto výsledcích se podílel i výbor KPSF který se scházel 2÷3x ročně. Dětský filmový festival, který se každoročně v měsíci přátelství uskutečňuje, byl pod patronací odboček SČSP, které dotovaly dárky a ceny na výtvarnou soutěž. Této soutěže se zúčastnily děti obou obou ZŠ a LŠU.

Strana č. 341

Vysočina

 

Městské kino

 

Strana č. 199

středků na dozor bylo projednáno přesunutí výstavní činnosti do staré radnice v Mě KS Žďár n/S. Ve Žďáru n/S. byla rovněž uspořádána výstava Modrotisk – tradice a současnost. Počet sbírek HM je celkem 2.381 kusů, akvizační činnost se zaměřila na získávání předmětů pro připravovanou expozici. Výzkumná činnost byla prováděna pro potřeby expozičního programu a byla ukončena předložením úvodního scénáře. Celkem bylo v tomto roce uskutečněno 20 besed s účastí 505 návštěvníků.

Strana č. 60

Listopad – v rámci oslav Mě ČSP, přehlídka filmů československé produkce – 8 představení (1.558 diváků), přehlídka sovětských filmů 3 tituly (620 diváků), DFF – 4 představení (862 diváků – o 216); mimořad. školní představení – systém MaK, 7 představení (2160 diváků o 308), vyhlášení výtvarné soutěže dotované odbočkami SČSP.

Strana č. 271

zatel splnilo a podle nových směrnic i překročilo, neboť sledovaná návštěvnost u preferovaných filmů činila 25,2 %. Tržby kina v tomto roce činily 410.138,90 Kč a průměrný počet diváků na jedno představení činil 170.

Strana č. 128

hlídka filmů FFP, mimořádné představení filmu Malý Bobeš (I. a II. díl) v rámci oslav výročí města. Říjen – mimořádné školní představení ve spolupráci s OVS Žďár n/S. spojené s besedou o vojenské technice. Listopad – přehlídka českých a sovětských filmů, Dětský filmový festival. Prosinec – mimořádné odpolední představení pro děti zaměstnanců n. p. Sport Nové Město na Moravě.

Stránky