O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 179

funkcionáři města, zástupci vyšších orgánů, zástupci složek NF a pozvaní hosté. Množství alegorických vozů potom přejíždělo přímo před tribunou bouřlivě pozdravováno všemi účastníky manifestace. Na úvod zahrála dechová hudba MKD Čs. státní hymnu. Po úvodní májové mírové básni Z.

Strana č. 324

V 8,30 hodin se májový průvod dal do pohybu. V čele státní vlajky a pestrá vlajkosláva, funkcionáři a čestní hosté a za nimi občané města, školní mládež, krojované organizace Národní fronty, zaměstnanci novoměstských podniků a institucí. Nadšeně pozdravováni byli tradičně příslušníci požárních sborů, sportovci Tělovýchovné jednoty, členové Svazarmu, ČSŽ a další. Závěr průvodu již tradičně tvořily alegorické vozy novoměstských podniků. Vzhledem k rekonstrukci Gottwaldovy ulice se průvod ubíral od MKD ulicí 9.

Strana č. 42

Vatra vítězství 30. dubna 1984 se uskutečnilo ve 20,00 hodin v areálu koupaliště pálení Vatry vítězství spojené s kulturním programem. Tuto akci pořádal Městský výbor SSM a i přes nepříznivé počasí se pálení vatry zúčastnilo přes 300 občanů města - ponejvíce školní mládeže.

Strana č. 252

Vatra vítězství

V předvečer oslav Svátků práce se na 1.200 novoměstských občanů zúčastnilo v areálu místního koupaliště pálení Vatry vítězství. Tuto akci stejně jako v minulosti vzorně připravil Mě V SSM ve spolupráci se ZO SSM SOUL. Ve slavnostním projevu připomněla Věra Buchtová, místopředsedkyně Měst NV události května 1945 v bezprostředním okolí našeho města a vyjádřila jménem nás všech podporu mírových iniciativ zemí socialistického tábora, ve kterých spatřujeme jedinou cestu k zabezpečení mírové budoucnosti.