O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125

(125)

zovala společnost ze Stavěšic (okr. Hodonín), se dostaly na pořad jednání dne 27. ledna. Provozovatelé jsou stíháni pro trestný čin podvodu.

 

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Strana č. 113

(113)

 

tituly: Tankový prapor (14 představení, 3661 diváků), Predátor (9 představení, 1859 diváků) a Tanec s vlky (dvojprogram: 2x8 představení 2x1123 diváků). V únoru a dubnu připravilo kino představení pro důchodce i do června byly dva večery v měsíci věnovány členům filmového klubu. Od příští sezóny (září) už filmový klub další činnost neobnovil.

Strana č. 69

Strana č. 68

Strana č. 357

veřejnost uzavřeno Horácké muzeum. Po provedení nezbytných oprav bude od roku 1991 postupně opět veřejnosti zpřístupněno. V rámci péče o staré občany byl vytypován objekt č. p. 540 na ulici Figurákově v Novém Městě na Moravě jako vhodný pro zřízení Domu s pečovatelskou službou. Koncem roku 1988 bylo zadáno OSP ve Žďáře n/S. vypracování projektové dokumentace k přístavbě tohoto objektu, která bude obsahovat středisko osobní hygieny, výdejnu stravy pro staré občany a společenskou místnost, která bude využívána pro činnost Klubu důchodců.

Strana č. 199

středků na dozor bylo projednáno přesunutí výstavní činnosti do staré radnice v Mě KS Žďár n/S. Ve Žďáru n/S. byla rovněž uspořádána výstava Modrotisk – tradice a současnost. Počet sbírek HM je celkem 2.381 kusů, akvizační činnost se zaměřila na získávání předmětů pro připravovanou expozici. Výzkumná činnost byla prováděna pro potřeby expozičního programu a byla ukončena předložením úvodního scénáře. Celkem bylo v tomto roce uskutečněno 20 besed s účastí 505 návštěvníků.

Strana č. 198

informace jsou vydávány v počtu 3.000 ks měsíčně, rovněž 11 x do roka a polovina výtisků je doručována prostřednictvím pošty v Novém Městě do všech domácností. Zbytek je rozesílán jako příloha v Novoměstském zpravodaji. Předplatné Zpravodaje má v Novém Městě na Moravě zajištěno 206 předplatitelů, v místních částech 80 předplatitelů. Podniky a organizace odebírají 565 ks výtisků, podniky mimo město 43 ks výtisků. 74 ks Zpravodajů je rozesíláno do celé republiky, 3 ks do zahraničí.

Strana č. 339

mu stěhování sbírek, což jim neprospívá.

Horácké muzeum

Strana č. 57

Škrdlovická symposia, kterou z pověření ministerstva kultury ČSR připravila HG ve spolupráci s ÚUŘ. U všech výstav se konaly besedy a přednášky pro školy a jiné větší kolektivy (celkem 27). Mimo to se uskutečnila řada plakátovaných přednášek, spojených většinou s promítáním diapozitivů, převážně v MKD. Dlouhodobá záležitost deponátů Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, pozůstalosti V. Makovského a K. Pokorného, uložených v HG byla opět projednávána.

Strana č. 270

1. ledna 1988 pro návštěvníky uzavřeno. V roce 1987 se též podařilo zajistit statický průzkum objektu, který započne v 1. čtvrtletí příštího roku. Podle předběžného vyjádření Geoindustrie Třebíč, bude třeba v případě závažnější závady vyklidit celý objekt. V tomto roce činila návštěvnost expozice HM (mimo výstavy) 14. 383 návštěvníků, z toho školní výpravy 5. 350, tržby 23.117 Kč.

Stránky