O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

(145)

žáci 1. místo v malé kopané, v plavání: dívky 1. a 2. místo, chlapci 1. a 3. místo, ve štafetovém plavání dívky 2. místo, chlapci 3. místo. V krajském kole odbíjené získaly starší žákyně 6. místo. V lyžování o pohár České republiky dosáhly starší žákyně na 4 km 3. a 4. místa, starší žáci na 5 km 4. a 6. místa.

Žáci nasbírali 431 kg léčivých bylin. Podíleli se také na úpravě okolí školy.

Strana č. 113

(113)

 

tituly: Tankový prapor (14 představení, 3661 diváků), Predátor (9 představení, 1859 diváků) a Tanec s vlky (dvojprogram: 2x8 představení 2x1123 diváků). V únoru a dubnu připravilo kino představení pro důchodce i do června byly dva večery v měsíci věnovány členům filmového klubu. Od příští sezóny (září) už filmový klub další činnost neobnovil.

Strana č. 69

Strana č. 198

informace jsou vydávány v počtu 3.000 ks měsíčně, rovněž 11 x do roka a polovina výtisků je doručována prostřednictvím pošty v Novém Městě do všech domácností. Zbytek je rozesílán jako příloha v Novoměstském zpravodaji. Předplatné Zpravodaje má v Novém Městě na Moravě zajištěno 206 předplatitelů, v místních částech 80 předplatitelů. Podniky a organizace odebírají 565 ks výtisků, podniky mimo město 43 ks výtisků. 74 ks Zpravodajů je rozesíláno do celé republiky, 3 ks do zahraničí.

Strana č. 338

za 1 mil. 399 tisíc byl překročen o 146 tis. Kčs. Položka oprav a údržby byla překročena o 454 tis. Kčs v důsledku GO topení, která si vyžádala značné náklady. V ostatních položkách došlo k úsporám a to: spotřeba energie o 111 tis., spotřeba materiálu o 26 tis., výkony spojů o 4 tis., přepravné o 1.500 Kčs. K překročení rozpočtu došlo: náklady na DKP byly překročeny o 14 tis. (zakoupení nových koberců do kluboven). Plán pracovníků MKD v roce 1988 byl 14 zaměstnanců, skutečnost též 14 zaměstnanců.

Strana č. 57

Škrdlovická symposia, kterou z pověření ministerstva kultury ČSR připravila HG ve spolupráci s ÚUŘ. U všech výstav se konaly besedy a přednášky pro školy a jiné větší kolektivy (celkem 27). Mimo to se uskutečnila řada plakátovaných přednášek, spojených většinou s promítáním diapozitivů, převážně v MKD. Dlouhodobá záležitost deponátů Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, pozůstalosti V. Makovského a K. Pokorného, uložených v HG byla opět projednávána.

Strana č. 56

daje do zahraničí, ostatní jsou v prodeji v obchodní síti. Při příležitosti Dne tisku obdržela redakční rada NZ od okresních stranických orgánů věcnou odměnu. V závěru roku obdrželi všichni vydavatelé zpravodajů v okrese Žďár n/S. od ředitelství Východočeských tiskáren Pardubice, závod Jihlava oznámení o snížení počtu stran zpravodajů na 16. Redakční rada NZ připravila v závěru roku tisk t. zv.

Strana č. 391

a souběžně s ní ve vestibulu galerie Fokalky Miloše Korečka. Z elokovaných výstav měla největší ohlas výstava z díla Jindřicha Hegera a Josefa Špačka (17. 7. – 21. 8. 1983) v Herálci pod Žákovou horou. Plán publikační činnosti byl splněn. Byly vydány katalogy k výstavám Pavla Kopáčka, Antonína Smažila, Miloše Korečka, J. Hegera s J. Špačkem. Celkový počet návštěvníků na výstavách v HGVU byl v roce 1983  21.500 osob. Bylo rovněž realizováno 25 besed o celkové návštěvnosti 1.500 osob. V rámci restaurátorské činnosti byly prohlédnuty sochy v exteriéru Nového Města.

Strana č. 390

V prosinci členové uskutečnili ve spolupráci se žďárským pěveckým sborem a dětským pěveckým sborem LŠU tradiční Vánoční koncert, který navštívilo 320 osob. Kromě celovečerních akcí v průběhu roku vystoupili členové souboru při několika menších akcích (SPOZ a pod.).

Strana č. 331

nost této výstavy činila 3.120 osob. V září byla výstava modrotisku převezena do Brna, kde ji Obvodní kulturní středisko Brno1 instalovalo v kulturním domě v Bohunicích po dobu jednoho měsíce. V délce šesti týdnů byla výstava modrotisku přístupna veřejnosti v muzeu v Bystřici n/P. V únoru byla Horáckým muzeem provedena beseda v II. ZŠ Nové Město na téma Lidové stavitelství; stavitelské památky Nového Města (Zdena Marková), v březnu pracovní seminář o horácké vyšívce s ČSŽ; textilní techniky na Horácku, železářství a chráněná krajinná oblast pro I. ZŠ Nové Město.

Stránky