O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143

(143)

Komorní orchestr Quattre corde vystoupil v benefičním koncertu ve prospěch oslav „stého výročí založení novoměstské střední školy“ v gymnáziu. Program se uskutečnil 18. září.

 

GYMNÁZIUM 1991/ 1992

Přílohy 29 60, 61, 62

Strana č. 112

(112)

bylo vedení ústředního topení zastíněno lamelovými stropy, z rekonstruovaného

školnického bytu se stala žákovská knihovna. Všechny třídy a odborné pracovny byly vybaveny závěsnými kloubovými držáky na televizní přístroje a ve škole zahájil provoz uzavřený televizní okruh.

Strana č. 73

(73)

tomto školním roce se zde vystřídalo kolem 400 dětí.

Školní docházku v obou úplných základních školách ve městě ukončilo v uplynulém školním roce celkem 234 žáků:

 

Strana č. 260

Beseda se spisovatelem

Ve středu dne 21. října 1987 se konala v aule místního gymnázia pro studenty 3. a 4. ročníku beseda se spisovatelem zasloužilým umělcem Františkem Kožíkem. Akce se uskutečnila v rámci smluvní spolupráce mezi Městskou knihovnou a gymnáziem. Poutavé vyprávění o literární tvorbě autora vyslechli studenti s velkou pozorností.

 

Modernizace v gymnáziu

Strana č. 323

né směsici žáci škol, pracovníci závodů a institucí, zájmové organizace Národní fronty, tělovýchova atd. Závěr prvomájového průvodu tvořily tradičně alegorické vozy. Průvod šel slavnostně vyzdobeným městem po ulici Tyršově směrem ke Smetanově ulici, od nádraží po Gottwaldově ulici přes Komenského náměstí na náměstí Sekaninovo. Tam byla umístěna tribuna s mírovým výzdobovým panelem. Manifestace pracujících byla zahájena hymnami. Po uvítání, slavnostním projevu zástupce OV KSČ a zdravici byla manifestace zakončena Internacionálou.