O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 179

funkcionáři města, zástupci vyšších orgánů, zástupci složek NF a pozvaní hosté. Množství alegorických vozů potom přejíždělo přímo před tribunou bouřlivě pozdravováno všemi účastníky manifestace. Na úvod zahrála dechová hudba MKD Čs. státní hymnu. Po úvodní májové mírové básni Z.

Strana č. 158a

Oslava Dne vítězství a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se konala 8. května v podvečerních hodinách. V devatenáct hodin se shromáždila školní mládež a novoměstští pracující před budovou Horáckého muzea, odkud vyšel průvod, v jehož čele nesen věnec, na místní hřbitov k hrobům pochovaných zde rudoarmějců. Po položení věnců recitovala žákyně základní devítileté školy Danielová báseň, promluvil předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka a na závěr zazpíval pionýrský soubor s. Svačinové ze základní devítileté školy.

Strana č. 71b

sboru Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou, řízený učitelem Fr. Simonem. Na pořadu byla sólová a sborová čísla ze skladeb předních hudebních skladatelů našich i cizích.

Strana č. 12b

a Dr Rudolf Štursa kromě celé řady oficiálních hostů a přátel Štursova díla. Na sobotní večerní slavnosti v sokolovně zhodnotil dílo Jana Štursy univerzitní profesor Dr Jaroslav Pečírka z Prahy, který zdůraznil zejména lidský profil umělců a realistické tendence v jeho světově velmi významném díle. Sobotní večer byl dále vyplněn koncertem Janáčkova kvartetu, které zahrálo skladby Mozartovy, Smetanovy, Dvořákovy a Janáčkovy. Celkový charakter večera byl velmi přítmí, skvěle doplněný prostor, ale půvabnou dekorací jeviště v sokolovně a naplněným hledištěm. V neděli dne 9.