O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 296

moci zemědělství bylo odpracováno 138 brigádnických hodin převážně na polnostech Plemenářského podniku Žďár n/S. Občanský výbor připravuje do dalšího období výstavbu dětského hřiště. Nejaktivnější složkou Národní fronty v  obci je základní organizace Svazu požární ochrany. V  tomto roce uspořádala besedu s  občany na téma požární prevence. Provedli rovněž kontroly všech domů a upozornili na závady požárního charakteru. 29.