O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104

techniky a vyslechly výklad o historii hašení, sboru, školy a obce. Dětem byla věnována i celá sobota 9. července, kdy se na Studnicích odehrál Dětský den s Českým rozhlasem Region. Úspěch akce podpořilo i krásné počasí.

Strana č. 103

plánovaného projektu na vzdělávací středisko pro pracovníky ministerstva. Objekt tak na své využití čeká dál. (Podrobněji bylo o této stavbě psáno v zápise za rok 2010.)
Radostnější zprávy přicházely v tomto roce z porodních sálů. Rokytno přivítalo na svět šest nových občánků (pět chlapců a dívku), když o plnou polovinu letošního přírůstku se postarala trojčata Dlouhých. Naopak v tomto roce nikdo z rokytenských občanů nezemřel. Celkem žilo k 31. prosinci 2011 v Rokytně 224 obyvatel, z toho 110 mužů a 114 žen.

Strana č. 102

„rekvizity“, jakými jsou hadice či helma. A čtvrt roku poté se díky rokytenským hasičům mohl uskutečnit i XI. ročník Dětského dne. Hlavním tématem červnových dětských hrátek byl tentokrát kůň. A ukázal se tu i jeden živý, který vozil nejen děti v bryčce od medlovské křižovatky kousek do lesa, kde ukázal, že ani couvání pro něj není problém. Předvedli se i hasiči, a to novoměstští s ukázkou zásahu. Děti nejvíce potěšily zbytky pěny, ve které se mohly vydovádět. Díky „posilám“ ze Studnic byla dětská účast opravdu veliká.

Strana č. 101

masek je příslibem do budoucna. Poslední dubnový den se stavěla máj, která tentokrát odolala všem nájezdům rivalů ze sousedních vesnic. O to veseleji se to povídalo a zpívalo při pálení čarodějnic na hřišti. Na 3. září bylo připraveno rozloučení s prázdninami pro děti školou povinné i ty věku ještě předškolního. Díky pochopení obyvatel Bezručovy ulice si děti užily odpoledne plné her a malování na silnici. Na sváteční den (28. října) připadlo lovení rybníků. Tentokrát se lovily najednou Knězovec i Dolňák. Hasiči se účastnili i akcí mimo obec.

Strana č. 100

podniknuta výprava údolím řeky Doubravky. Podzim přinesl Drakiádu s bramboriádou a lampiónový průvod, při kterém se hledaly lupínkové víly. Výčet akcí Občanského sdružení dovršily na sklonku roku vánoční dílny, výlet do předvánoční Vídně a adventní koncert.

Strana č. 99

Stavěli ho místní obyvatelé v podstatě zadarmo v akci Z. Stal se oblíbeným centrem kulturních a společenských akcí pro místní i obyvatele okolních obcí. V jeho budově byly též byty pro mladé rodiny. V osmdesátých letech minulého století byl kulturní dům nuceně předán do správy jednotnému zemědělskému družstvu (JZD). I nadále v něm měla být zachována knihovna, stejně jako pořádání společenských a kulturních akcí. To však dlouho netrvalo, po nějakém čase bylo odvezeno vybavení a kulturní dům byl uzavřen. Několik dalších let zde ještě působila knihovna.

Strana č. 98

Výsledky snažení přepisovatelek a přepisovatelů byly zveřejňovány na nových webových stránkách (http://kronika.nmnm.cz) vytvořených vedoucím oddělení informatiky městského úřadu Zbyňkem Greplem, které byly spuštěny během července. Zde byly také zveřejněny pokyny k přepisování. Propagace projektu probíhala na stránkách Novoměstska, městském webu a od 13. října se objevily reklamní polepy i na autobusech firmy ZDAR.

Strana č. 97

Byl to také nejsušší listopad za posledních 14 let. Dosud „kraloval“ listopad 2003 s 28,2 mm. Nejnižší teplotu −4,5 °C přinesl 24. listopad a nejvyšší 11,2 °C 1. listopad.
Poslední měsíc roku konečně začalo sněžit. První sníh se objevil 5. prosince. Trvalejší sněhová pokrývka se utvořila až 17. prosince, takže Vánoce byly na sněhu. Následující dny ale pršelo a sníh zmizel. Celkový úhrn srážek činil 63,3 mm. Prosinec přinesl teploty v rozmezí od −3,7 °C (20. prosince) do 7,3 °C (4. prosince).

11. RŮZNÉ

Strana č. 96

zahradě jeho domu na ulici Německého v nadmořské výšce 600 m n. m. Pan Pojezný je také autorem přehledu měsíčních srážek od roku 1999 (zveřejněném v Novoměstsku 20. dubna 2009), který nám bude sloužit k porovnání hodnot naměřených v roce 2011.

Strana č. 95

Sdružení Nové Město na Moravě, o. s., i v roce 2011 poskytovalo všechny služby a programy jako v letech minulých. Dále byly rozšířeny dobrovolnické programy a programy primární prevence. Od února začala ve Sdružení pracovat koordinátorka dobrovolnictví, dobrovolnické programy získaly akreditaci ministerstva vnitra. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZOP se stalo řádným členem České asociace streetwork. Sociálně aktivizační služby se rozšířily i do Bystřice nad Pernštejnem, a to jako součást tzv. Individuálního projektu financovaného z Evropského sociálního fondu.

Stránky