O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100

(100)

Marečkovi, Martin Nečas, Miloš Nejedlý. Jako doprovod Ing. Jaromír Červený a Ing. Vladimír Rozhoň. Po čtyři večery soutěžila družstva Francie, Itálie, Švýcarska a ČSFR o postup do pražského semifinále a finále v lednu 1992. Za naši zemi si postup vybojovala na 1. místě Třebíč a na 2. místě Nové Město na Moravě.

 

OSAMOSTATNĚNÍ.

Strana č. 99

Strana č. 98

(98)

ším postupu v restaurování památkově chráněného centra města.

 

PRO LEPŠÍ INFORMACI.

Strana č. 97

(97)

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA.

Strana č. 96

(96)

K vytvoření vlastní Městské policie. Někde, jako například i v Novém Městě na Moravě, tomu předcházelo obsazení míst pracovníků veřejného pořádku. Vedoucím pracovníkem byl jmenován p. Kollár, jeho pomocníkem p. Pitrun. Osoba prvně jmenovaného vyvolala nesouhlas v řadách místní ODS. Písemnou formou i osobně na Hovorech s občany dne 19. Června vystoupili proti jeho jmenování. Pan Kollár získal podporu městské rady.

VELKÁ EKOLOGIE

Strana č. 95

(95)

NOVÁ JMÉNA ULIC

Příloha: PŘEJMENOVÁNÍ ULIC

K nehmatatelným, ale kulturně morálním rozhodnutím patřilo přejmenování ulic. V návrhu byly předloženy změny:

Sekaninovo náměstí - Vratislavovo náměstí

Strana č. 94

(94)

mít domy čp. 119 a 122 (lékárna, ZUŠ).

 

RESTAURACE NEBUDE.

Příloha:ZÁSTAVBA

Strana č. 93

(93)

a správní. Přitom správní měl mít tři oddělení : vnitřních věcí, místního hospodářství a školských, kulturních, sociálních a zdravotních věcí. Do funkcí byli po výběrových řízeních jmenováni:

Petr Dvořák – odbor finanční a plánovací,

Strana č. 92

(92)

tajným hlasováním vytvořila předběžné pořadí: 1. Václav Koudela, 2. Ing. Miroslav Frolda, 3. Ing. Věra Blažková, 4. Jaromír Čejka, 5. Ludvík Staněk, 6. Věra Buchtová. Městské zastupitelstvo pak ve dvou kolech zvolilo pana Jaromíra ČEJKU.

ZMĚNY

Příloha:Změny v řadách poslanců

Strana č. 91

(91)

I.ÚVOD.

 

Příloha: Úvod

Jsou změny, které se projeví po čase, jiné lze zaregistrovat prvním pohledem. Jsou změny k lepšímu i horšímu. Změna ve vedení městské kroniky je na první pohled patrná v poněkud odlišném rukopise, dále pak bude patrná v obsahu zaznamenaných skutečností.

Stránky