O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 57

Strana č. 56

Strana č. 55

Strana č. 54

(54)

 

EKOLOGICKÉ PROBLÉMY MĚSTA

 

Strana č. 53

tóny originální trubky. Kruh přátel hudby při MKD uspořádal pro novoměstskou veřejnost varhanní koncert, ve kterém účinkovali varhaník Zdeněk Nováček, profesor brněnské konzervatoře a Jan Broda, 1. trumpetista Státní filharmonie Brno. U návštěvníků koncertu měla úspěch jak díla starých mistrů – J.S. Bacha, F. X. Brixiho, G.F. Händela a H. Purcella, tak i skladby novější. Slavnostní atmosféra, hojná účast a spokojené tváře publika dosvědčovaly úspěch této akce.

 

Strana č. 52

kurs na tuto funkci s uzávěrkou přihlášek do 15. 9. 1990.

Jednání kulatého stolu

Strana č. 51

Bylo věnováno 3.614 a 4.033 Kčs.

Úmrtí Bohuslava Plevy

Strana č. 50

u profesora Karla Pokorného. Pro naše město řešit svůj první zamotaný úkol – pomník partyzána Hájka zastřeleného Němci. Vytvořil nám tu také reliéfní plastiku nazvanou Pohyb, zdobící stěnu základní školy v ul. L. Čecha, desku ztvárňující podobu jeho předchůdce V. Makovského umístěnou u vchodu do gymnázia a jednu z posledních velkých realizací-sochu symbolicky vyjadřující vznik nového života – Klíčení. Pravidelně a rád zajíždět do svého rodného města, kde se přátelskou radou podílel na jeho osudech. V letošním roce by se dožil 70 ti let.

Strana č. 49

IV. VEŘEJNÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

 

Novoročenky

Přilohy 29 53 54 30 55 56 57

K počátku nového roku 1990 byly již tradičně zasílány novoročenky s blahopřáním. Tento pěkný zvyk je stále udržován, navíc i v letošním roce měly novoročenky hezkou a zajímavou výtvarnou úroveň.

Strana č. 48

5. ing Jaromír ČERNÝ ČSL

6. MUDr. Jindřich Hauk ČSL

7. Jiří Kubík OF

8. MUDr. Petr Koneční nez.

9. Miloš Nejedlý OF

10. Petr Pejchal ČSL

11. Petr Klapač KSČ

12. MUDr. Václav Jordán OF

Stránky