O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

(77)

Příloha: TURNAJ V TENISU

V měsíci květnu 1990 v našem městě proběhl turnaj dorostenců v tenise o titul přeborníků okresu Žďár n/S. pro rok 1990. Výsledky novoměstských ve dvouhře 3. – 4. místo Starý, ve čtyřhře 2. místo pár Hubáček – Starý, ve dvouhře získala titul přebornice Musilová.

Příloha: ÚSPĚCH „HEKTO“

Strana č. 76

(76)

Příloha: 68 122 a, b

69 123

70 124

71 125

72 126

73 127

Strana č. 75

(75)

Příloha: USTAVENÍ RADY TJ

pro podrobnější dohled na provozní a hospodářskou činností turistické chaty na Studnicích a bližší koordinaci s výborem TJ byla sestavena tříčlenná rada, která v pravidelných intervalech prováděla kontroly hospodaření, kvalit služeb a pod. a zjištěné poznatky předávala výboru TJ, který případné nedostatky operativně řešil.

Příloha: ÚČAST VE VOLBÁCH

Strana č. 74

Strana č. 73

(73)

tomto školním roce se zde vystřídalo kolem 400 dětí.

Školní docházku v obou úplných základních školách ve městě ukončilo v uplynulém školním roce celkem 234 žáků:

 

Strana č. 72

(72)

 

ŠKOLSTVÍ

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Strana č. 71

Strana č. 70

(70)

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 

Strana č. 69

Strana č. 68

Stránky