O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 310

Měst NV řešit okamžitě nevyhovující stav výstavby rodinného domku Hlaváčových na Mrštíkově ulici; od 1. 12. 1988 bude platit zákaz vstupu na veřejnou skládku Technických služeb u Petrovic – tech. služby zajistí 1x týdně odvoz odpadů za úhradu. Odvoz odpadů na veřejnou skládku je umožněn za podmínek, že se jedná o odpad nezávadný. 21.

Strana č. 309

provozování sauny a rehabilitačního zařízení. 17. srpna 1988 – rozpracování úkolů okresní a městské konference KSČ včetně plnění harmonogramu úkolů Měst NV po XVII. sjezdu KSČ – rada doporučila doplnit předložený materiál o zřízení domu soustředěné péče, dále zařazení úkolu dokončit síť městského rozhlasu a systematicky zajišťovat rekonstrukci a vzhled objektů a veřejné zeleně včetně komunikací v Novém Městě na Moravě; rada dále projednala vyhodnocení činnosti Městského kulturního domu za I.

Strana č. 308

s. Hádlíková (dotaz o osetí trávníku veřejné plochy); Pavel Koutenský – př. OV č. 2 (záporné stanovisko OV č. 2 k uvažované výstavbě garáží na Mírové ulici/pod tratí ČSD – a to především z důvodu likvidace veřejné zeleně a víceúčelového hřiště v této lokalitě); Zodpovědní funkcionáři a ved. pracovníci zodpověděli dotazy z diskusní části plenárního zasedání. Předseda Měst NV Petr Klapač ukončil plenární zasedání a poděkoval přítomným za účast.

Strana č. 307

topení), za účasti 93 poslanců Měst NV, 4 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 106 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru Petr Klapač. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesla místopředsedkyně Měst NV Věra Buchtová. Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala: 4.

Strana č. 306

23. března 1988 – výsledky hospodaření Měst NV za rok 1987; připravenost akcí „Z“ na rok 1988, stav na úseku social. pořádku a rozbor přestupkovosti za minulý rok; činnost komise pro ochranu veřejného pořádku. Projednala informaci k přípravě výstavby rodinných domků v oblasti Holubka z hlediska připravenosti území. 6. dubna 1988 – rada projednala zabezpečení Jarních směn NF, vyhodnocení kontrolní činnosti SOD a SR za II. pololetí minulého roku; přípravu příštího plenárního zasedání.

Strana č. 305

veřejného pořádku s. Ladislava Adámka s účinností od 1. 2. 1988.

Strana č. 304

II. Činnost Městského národního výboru v  Novém Městě na Moravě

 

 

Strana č. 303

V  historii našich národů je mnoho významných událostí, které natrvalo ovlivnily náš společenský vývoj a výrazně se zapsaly do evropských a světových dějin. Žádná z  nich však neznamenala takový přelom a neměla takový historický význam, jako vítězství pracujícího lidu v  únoru 1948. Letošní rok probíhal v  celé naší společnosti zcela ve znamení oslav 40. výročí této události.

 

Stránky