O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 320

ve Žďáře nad Sázavou Božena Zemánková z našeho města. V pojišťovnictví pracuje již 30 roků, v pobočce patří mezi nejlepší pracovníky, je dlouholetou předsedkyní odbočky SČSP, v BSP je kronikářkou, nositelkou stříbrného odznaku BSP. Kromě dalších funkcí je poslankyní Měst NV a členkou komise obchodu a CR při našem národním výboru.

 

Strana č. 319

Slavnostní večer ke 40. výr. Února

Strana č. 318

Ocenění Občanských výborů

Strana č. 317

jako nejlepší na okrese. Tisk prováděla tiskárna ve Velkém Meziříčí v nákladu 2.000 ks výtisků 11 x ročně (letní měsíce červenec – srpen vychází jedno číslo). O jednotlivá čísla zpravodaje je mezi obyvateli města stále veliký zájem.

Strana č. 316

III. veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, SOZ

 

Jednotný plán

Strana č. 315

Socialistický závazek

 

Z vyhodnocení celoměstského socialistického závazku 1988

 

Strana č. 314

pravu drceného materiálu z kamenolomu, stavebního materiálu ze Stavebnin, dřeva z pily a jiného materiálu. Stavební četa drobné provozovny poskytuje soukromým stavebníkům především fasádnické práce. Svojí činností se rovněž podílí na stavebních akcích „Z“ města. Provozovna rovněž zprostředkovává soukromým stavebníkům zapůjčování stavebních mechanismů, jako jsou míchačky, stavební vrátek a lešení.

Strana č. 313

Technické služby

Strana č. 312

práce rady; PZ a VLK Měst NV na rok 1989 – podstatnou změnou plánu vypracovaného tajemníkem Měst NV Jaromírem Čejkou je snížení počtu plenárních zasedání Měst NV ze 6 na 4 v kalendářním roce. Vedoucí odboru výstavby informoval radu o předběžném návrhu koncepce ochrany životního prostředí a ovzduší. Rada rovněž souhlasila s kádrovým návrhem na ředitele MKD za dosavadního ing. Josefa Sládka, který podal výpověď. Navrhovaná je ing. Ivana Lieberzeitová z odb.

Strana č. 311

Stavba povolena“ – větší dohled a kontrola ze strany Měst NV (i s. Mádle K.) stavba kanalizačního sběrače pod Bojanovskými – nutnost umístění uzávěry, zneprůchodnit tento úsek z důvodu nebezpečí a možného úrazu (i s.

Stránky