O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 330

Slavnostní večer k 70. výročí založení ČSR

Strana č. 329

Strana č. 328

Města na Moravě z deseti ročníků Novoměstské proudnice. Ve velmi náročné soutěži na ,,Vaňkově memoriálu´´ obsadilo toto družstvo 11. místo.

 

Turnaj v nohejbalu

Strana č. 327

J. Janovská (zást. TJ); Z. Dvořák (zást. OMR); J. Chmelíček (zást. ČSL); B. Kryštofová (zást. ČSS); J. Lžičař (zást. ZO SPB); J. Dvořák (zást. ZO Svazarm); ing. J Mach (zást. ZO ČSZ).

 

Dokončení rekonstrukce topení MKD

Strana č. 326

Návštěva z NDR

Strana č. 325

pagaci a poskytl prostory pro celou akci, místní organizace SSM Vysočany ve Žďáře n/S. zajišťovala akci pořadatelsky. Tradiční zpravodaj přehlídky nazvané „Horácký hejkal“ byl opět graficky zpracován a upraven Jaromírem Čejkou, stejně jako účastnické vstupenky. Přehlídky se zúčastnily za velkého zájmu veřejnosti skupiny POHLED – Havl. Brod; CWBO – Jihlava, PODBĚL – Jihlava, KARABINA – Brno; BLANKET – Praha a písničkáři Pavel Foltán z Brna a Láďa Straka z Hradce Králové. Celou přehlídku uváděl spíkr Josef Prudil z Brna.

Strana č. 324

V 8,30 hodin se májový průvod dal do pohybu. V čele státní vlajky a pestrá vlajkosláva, funkcionáři a čestní hosté a za nimi občané města, školní mládež, krojované organizace Národní fronty, zaměstnanci novoměstských podniků a institucí. Nadšeně pozdravováni byli tradičně příslušníci požárních sborů, sportovci Tělovýchovné jednoty, členové Svazarmu, ČSŽ a další. Závěr průvodu již tradičně tvořily alegorické vozy novoměstských podniků. Vzhledem k rekonstrukci Gottwaldovy ulice se průvod ubíral od MKD ulicí 9.

Strana č. 323

Zároveň ustanovil komisi, která provedla dne 29. dubna 1988 vyhodnocení soutěže a stanovila následující pořadí: 1. místo – Drogerie, prodejna kosmetiky a foto na Sekaninově náměstí; 2. místo – R a J, bufet Panský dům na Sekaninově náměstí. Vyhodnoceným organizacím MěÚ KSČ i Měst NV vyslovuje poděkování. Komise však konstatovala, že ne všechny obchodní, službové i jiné organizace, které vlastní výkladní skříně ve městě, jejich výzdobu řádně zabezpečily.

Strana č. 322

tazy byly zodpovězeny na večerní besedě se zdravotníky v MKD.

Vzhledem k zájmu ze strany občanů o tuto problematiku byla k tomuto účelu umístěna v čekárně obvodních lékařů na místní poliklinice schránka na dotazy. Odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce přímo v čekárně, nebo v případě dotazů všeobecného charakteru na stránkách Novoměstského zpravodaje.

 

Ocenění učitelům

Strana č. 321

Studentská vědecká konference

Stránky