O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 340

stropy v části přízemí a 1. patra nevyhovující ČSN pro provoz muzeí; přítomnost dřevomorky pod dřevěnou podlahou v 1. poschodí, neúnosné zatížení depozitáře v půdních prostorách. Ze závěru statického posudku vyplynul úkol neprodleně řešit generální rekonstrukci objektu, a to ve všech podlažích včetně sklepních prostor a půdy. Dále bylo konstatováno, že pro generální rekonstrukci musí dojít k vyklizení celého objektu (termín byl 30. 6.).

Strana č. 339

mu stěhování sbírek, což jim neprospívá.

Horácké muzeum

Strana č. 338

za 1 mil. 399 tisíc byl překročen o 146 tis. Kčs. Položka oprav a údržby byla překročena o 454 tis. Kčs v důsledku GO topení, která si vyžádala značné náklady. V ostatních položkách došlo k úsporám a to: spotřeba energie o 111 tis., spotřeba materiálu o 26 tis., výkony spojů o 4 tis., přepravné o 1.500 Kčs. K překročení rozpočtu došlo: náklady na DKP byly překročeny o 14 tis. (zakoupení nových koberců do kluboven). Plán pracovníků MKD v roce 1988 byl 14 zaměstnanců, skutečnost též 14 zaměstnanců.

Strana č. 337

2. místo za výstup ze hry J. Jílka „Silvestr“; recitace na vánočním setkání v Klubu důchodců; průběžné nastudování divadelní her Z. Podskalského („Žena v trysku století“) a Miroslava Horníčka („Malá noční inventura“). - Výtvarný kroužek amatérů – v letošním roce byly opět po delší odmlce zahájeny schůzky výtvarníků. Scházeli se jedenkráte za měsíc pod vedením Milana Kotláře. Během roku se zúčastnili různých výstav.

Strana č. 336

- Studio K-10 (taneční orchestr) – uskutečnil celkem 88 vystoupení: taneční večery na rekreačním středisku ROH Medlov a Sykovec (57 večerů); taneční zábavy a plesy (10 vystoupení); vystoupení ve vinárně hotelu SKI (2 vystoupení); vystoupení ve vinárně hotelu Krystal (3 vystoupení); hudební doprovod při tanečních kursech MKD (12 vystoupení); vystoupení na celostátním srazu redaktoru tiskovin v hotelu Krystal; hudební doprovod při Okresní soutěži zpěváků p

Strana č. 335

deži, byly navštíveny na 100 %. Z populární hudby t. zv. „středního proudu“ měl největší úspěch koncert Lenky Filipové a Pavla Bobka se skupinou Domino. Z klubových pořadů byl vynikající večer poesie „Hledám Tě v tomto městě“ z díla J. Kainara a J Žáčka v provedení Miroslava Kovaříka, který již naše město navštívil dvakrát. Zdařilým klubovým představením byl recitál Jiřího Dědečka, Jaroslava Wykrenta, skupiny Bowle z Brna.

Strana č. 334

nou měrou podílel na vydávání Novoměstského zpravodaje.

Strana č. 333

besedy se členy LM a účastníky odboje, pravidelné informace a uveřejňování životních jubileí, svateb, úmrtí a vítání dětí do života v Novoměstském zpravodaji, blahopřejné dopisy vojákům v základní službě, návštěvy nemocných, setkání osamělých žen, oslavy MDŽ a MDD, přijetí sportovců a pod.

 

Strana č. 332

pracují aktivy v Radňovicích, Křídlech, Pohledci, Zubří i jinde. Aktiv SOZ při OV v Radňovicích získal 1. místo v kategorii D v okresní soutěži „ O nejlepší sbor okresu Žďár nad Sázavou“ za výsledky dosažené v práci za rok 1988. Pravidelně jsou rozesílána blahopřání k životním jubileím, včetně hudebních ve státním rozhlase i krajském vysílání.

Strana č. 331

kých filmů byly opět úspěšné tři díly „Básníků“ a nový český film „Kam pánové, kam jdete?“ s dnes velmi populárním hercem Karlem Heřmánkem. Dětský festival uváděl 4 filmy, které shlédlo před 600 dětí. Byla to však nejmenší návštěvnost za uplynulých šest let, kterou patrně způsobil čerstvě napadlý sníh a s ním spojené zimní dětské radovánky.

Stránky