O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 362

hlásila soudružka z obce, nebylo v silách občanského výboru nalézt odpovídající místnost. Tento úkol bude přednostně řešen v příštím roce. V oblasti brigádnické činnosti se směn Národní fronty při úpravě veřejných prostranství zúčastnila většina obyvatel Olešné, která odpracovala celkem 350 brigádnických hodin. Rovněž při sklizňových pracích ve žňovém období i v období sklizně brambor se občané podíleli na pomoci JZD Vzlet Nové Město na Moravě.

Strana č. 363

lav se zúčastnila delegace OV SPO ve Žďáře n/S., hosté z okolních požárních sborů a představitelé Mě V NF, Mě V KSČ a Měst NV z Nového Města na Moravě. Po slavnostním, hodnotícím zasedání provedli místní požárníci ukázku požárního útoku i likvidaci hořících objektů. Ve večerních hodinách pokračovala oslava velkou taneční veselicí.

Strana č. 351

Strana č. 364

byla obec vždy pečlivě vyzdobena.

Strana č. 350

VI. Obyvatelstvo

 

Stavy pohybu obyvatel (leden – prosinec 1988)

 

 

 

Strana č. 365

cí s. Svatoňová. Mládežnický Horák ve své činnosti stagnuje z důvodu malého zájmu o jeho vystoupení. Členové obou souborů sehráli v měsíci lednu divadelní pohádku. Představení zaznamenalo úspěch a bylo hojně navštíveno. Oba soubory též zajistily program při místní oslavě MDŽ, zajišťované složkami Národní fronty. Ve spolupráci složek NF se uskutečnily i párkové závody dětí a mládeže, kterých se zúčastnilo více jak 60 závodníků. Bylo též uspořádáno sportovní odpoledne pro děti v rámci MDD s účastí 58 dětí.

Strana č. 349

i některé přístavby ke stávajícím oddělením a který má být Stavoprojektem Jihlava vypracován do konce I. čtvrtletí 1990. V roce 1988 bylo intenzivně jednáno a připravováno vše pro vybudování dialyzačního střediska v nemocnici. Předběžně počítáme se zahájením stavby již v roce 1990 a stavební náklady budou představovat 3 milióny Kčs. K urychlené výstavbě nutí celkový počet dialyzovaných pacientů z okresu, kteří 2 x – 3 x týdně musí být dopravováni do okolních OÚNZ. S touto akcí bude úzce souviset i nutnost rozšíření provozu klinické biochemie.

Strana č. 366

hovnu vede knihovnice Jana Láchová. V roce 1988 registrovala v knihovně 1112 výpůjček. Má 128 stálých čtenářů. V průběhu roku uspořádala 21 besed nad knihou. V této knihovně byla hodnocena nadřízeným orgánem velice kvalitní výchovně vzdělávací činnost s mládeží. Občanský výbor Slavkovice patří již po několik let k nejlepším. Za svoji činnost byl vyhodnocen okresními orgány jako jeden z nejlepších v okrese Žďár n/Sáz.

Strana č. 348

to); H. Holíková (ml. d. 1 x 1. místo); A. Grošofová (ml. d. 1 x 1. místo); A. Pleskač (ml. d. 1 x 1. místo); J. Temlová (st. d. 1 x 1. místo); I. Dvořáková (ž. a j. 2 x 1. místo); J. Teplý (m. a j. 1 x 1. a 2. místo).

 

Sportovní vepřové hody

Strana č. 367

rozvoj obce, další zlepšení zásobování, dopravu ČSAD do obce aj. Občané se zúčastnili jarních i podzimních směn NF úklidem na veřejných prostranstvích a pomohli Plemenářskému podniku Žďár n/S. při zemědělských pracích.

 

Vlachovice

Stránky