O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 358

V roce 1988 bylo v knihovně evidováno celkem 462 výpůjček, což bylo v průměru 2,6 na jednoho obyvatele. V obci bylo 32 pravidelných čtenářů, což je 17,7 % z celkového počtu obyvatel.

 

Jiříkovice

Strana č. 357

veřejnost uzavřeno Horácké muzeum. Po provedení nezbytných oprav bude od roku 1991 postupně opět veřejnosti zpřístupněno. V rámci péče o staré občany byl vytypován objekt č. p. 540 na ulici Figurákově v Novém Městě na Moravě jako vhodný pro zřízení Domu s pečovatelskou službou. Koncem roku 1988 bylo zadáno OSP ve Žďáře n/S. vypracování projektové dokumentace k přístavbě tohoto objektu, která bude obsahovat středisko osobní hygieny, výdejnu stravy pro staré občany a společenskou místnost, která bude využívána pro činnost Klubu důchodců.

Strana č. 356

Tento úkol se nepodařilo plně zajistit. V neinvestičních akcích „Z“ byly realizovány a zahájeny tyto akce: opravy hřbitovní zdi, svedení povrchových vod v Maršovicích, oprava kanalizace v Jiříkovicích, dokončení opravy MK Petrovice, oprava PZ Studnice, oprava KD Slavkovice, oprava MK Zubří, odbahnění rybníka v Křídlech, požární nádrž v Pohledci, komunikace v Jiříkovicích, úprava vodovodu v sídlišti Pod zastávkou.

Strana č. 355

šesti hodinách intenzivního hašení byl požár lokalizován. Dne 24. října 1988 byl hlášen požár osobního automobilu Škoda 120 LS jehož majitelkou byla M. Šoplová, Německého ul. č. 822. Po příjezdu jednotky na místo (silnice směr N. Ves) bylo zjištěno, že byl již požár zlikvidován pomocí okoloprojíždějícími řidiči.

 

Strana č. 354

dostavila i hlídka VB neboť bylo podezření z úmyslného založení požáru. Dne 19. dubna 1988 byl hlášen požár nákladního automobilu na silnici směrem k Jimramovu mezi Pohledcem a Koníkovem. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno že požár již zachvátil celou kabinu řidiče. Družstvo nasadilo k hašení pěnové přístroje, takže během 10 min byl požár automobilu zlikvidován. 8. května 1988 hlásil syn majitele rodinného domku – Petr Kocián, požár domku v ulici Leandra Čecha č.

Strana č. 359

podmínek lze práci knihovníka hodnotit skutečně velmi dobře. Jiří Vališ, který tuto práci pečlivě a poctivě již řadu let vykonává byl v roce 1988 vyhodnocen v soutěži aktivity čestným uznáním Krajského národního výboru. V knihovně bylo v tomto roce zaznamenáno 743 výpůjček, tj. 3,7 na 1 obyvatele. Čte pravidelně 31 čtenářů, což je 15,6 % z celkového počtu obyvatel Jiříkovic.

 

Křídla

Strana č. 353

Radňovice 56; 2. 9. – František Chyba (1903) Petrovice 3; 4. 9. – Marie Kalinová (1954) Nové Město na Moravě, Žďárská 990; 8. 9. – Pavel Petrovič (1920) Nové Město na Moravě, Mrštíkova 941; 15. 9. – ing. Jaroslav Janovský (1936), Nové Město na Moravě, Sekaninovo nám. 397; 19. 9. – Milan Skalník (1961) Pohledec 71; 28. 9. – Božena Kunstmüllerová (1913) Radňovice 38; 28. 9. – Marie Gregorová (1920) Petrovice 15; 1. 11. – Josef Šejnoha (1920) Nové Město na Moravě, Hornická 973; 15. 11.

Strana č. 360

Strana č. 361

zimních směn Národní fronty, při kterých odpracovali převážně na úpravě veřejných prostranství celkem 286 brigádnických hodin. Občané se zúčastnili i brigád při pomoci našemu zemědělství jak při žňových, tak i podzimních pracích. V průběhu celého roku byly však hlavní brigádnické síly napnuty k dokončení v loňském roce započaté rekonstrukci budovy základní a mateřské školy v obci. Za účasti zástupců ONV ve Žďáře nad Sázavou, Mě V KSČ a Měst NV v Novém Městě na Moravě, hostů z družebního města Gösnitz (NDR) byla v pátek 21.

Strana č. 352

Nové Město na Moravě, Luční 1321; 8. 3. – Jaroslav Prosecký (1912) Nové Město na Moravě, Radnická 1009; 9. 3. – Blažena Čechalová (1905) Maršovice 28; 13. 3. – Metoděj Petr (1908) Jiříkovice 50; 14. 3. – Anna Krčilová (1913) Jiříkovice 35; 15. 3. – Blažena Koutná (1914) Rokytno 6; 16. 3. – Josefa Petrová (1901) Radňovice 66; 28. 3. – Josef Hlavatý (1908) Zubří 2; 3. 4. – Jarmila Hájková (1946) Nové Město na Moravě, Maršovská 165; 3. 4.

Stránky