O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 249

Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě, ZO KSČ č. 1 dne 19. března 1987 tamtéž. Obě schůze se vyznačovaly velkou účastí občanů a hlavně pak bohatými diskusemi zaměřenými velmi konkrétně na problémy města v otázce bytové výstavby, rozšiřování obchodní sítě, otázkami životního prostředí, problémů mládeže a školství apod. Přítomní funkcionáři většinu otázek uspokojivým způsobem zodpověděli. V místních částech proběhly veřejné stranické schůze ve dnech 6. až 20. března 1987.

 

Strana č. 248

lyžování bylo suverenní vítězství Veroniky Šustáčkové, která zcela přesvědčivě vyhrála první závod v kategorii do 16 let. Novoměstští lyžaři velmi dobře reprezentovali nejen naše město, ale i celé československé lyžování o čemž svědčily slova odborníků a velký zájem finského tisku o naši výpravu. Domů si přivezli pozvání ke startu i na příští rok.

 

Setkání osamělých žen

Strana č. 247

Strana č. 246

voměstském zpravodaji narůstaly a byly eliminovány pouze vyšším pracovním úsilím členů redakční rady. Vzniklou situaci řešili nevýrazně vydavatelé – Mě V KSČ a Měst NV. Situace se prakticky nezměnila, redakční rada podporu nedostala. Od II. pololetí se náklad Novoměstského zpravodaje zvýšil z dosavadních 1.700 kusů na 2.000 ks, neboť řadu měsíců se projevoval nedostatek této tiskoviny. Do prosincového čísla NZ připravila redakční rada přílohu – kalendář na rok 1988 s užitím starých perokreseb Karla Němce.

Strana č. 245

Novoročenky

Na prahu nového roku 1987 byly již tradičně zaslány novoročenky s blahopřáním od představitelů Městského národního výboru, Městského výboru KSČ a dalších vedoucích pracovníků novoměstských organizací a podniků. Novoročenky měly dobrou výtvarnou úroveň a tak, jako v minulosti, byly přijaty a hodnoceny kladně. Z této téměř zapomenuté tradice se vyvinul výrazný společenský prostředek sbližující jednotlivce i organizace před celoroční spoluprací.

Strana č. 244

Vyhodnocení plnění celoměstského socialistického závazku uzavřeného novoměstskými občany, závody, organizacemi NF a školami na rok 1987 bylo provedeno z podkladových materiálů zaslaných jednotlivými účastníky této soutěže. Socialistický závazek byl zaměřen na plnění hlavních úkolů VP NF na zvýšení všeobecné aktivity občanů, na trvalé zkvalitňování politickovýchovné a organizátorské práce všech orgánů Měst NV a organizací NF.

Strana č. 243

jevují některé závady výstavby a nepůsobí dobře na smuteční hosty (zatékání dešťové vody, odlupování omítky a pod.). Celková činnost sboru ze strany okresního SPOZ byla v roce 1987 hodnocena kladně a novoměstskému sboru byl udělen krajský titul „Vzorný sbor 40. výročí Vítězného února“.

Strana č. 242

Sbor pro občanské záležitosti

Strana č. 241

výpomoci zemědělským podnikům. Projednala zprávu o stavu přípravy a postup realizace rekonstrukce Gottwaldovy ulice. Finanční prostředky na tuto akci jsou pokryty z vlastních zdrojů Měst NV, vyčištění města po demolici provede sám podnik Dopravní stavby Olomouc a vozovka bude uvedena do původního stavu. Rada schválila plány práce rady VLK Měst NV na I. pololetí roku 1988 a plán práce PZ Měst NV na rok 1988.

Strana č. 240

6. plenární zasedání

Stránky