O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 260

Beseda se spisovatelem

Ve středu dne 21. října 1987 se konala v aule místního gymnázia pro studenty 3. a 4. ročníku beseda se spisovatelem zasloužilým umělcem Františkem Kožíkem. Akce se uskutečnila v rámci smluvní spolupráce mezi Městskou knihovnou a gymnáziem. Poutavé vyprávění o literární tvorbě autora vyslechli studenti s velkou pozorností.

 

Modernizace v gymnáziu

Strana č. 259

Podzimní směny NF

Strana č. 258

seznámena s historií města Gössnitz, úspěchy a problémy při jeho socialistickém rozvoji. Po prohlídce závodní mateřské školy ,,Buratino´´, nové bytové výstavby, tělovýchovných zařízení, klubu mládeže a zahrádkářských kolonií položili zástupci našeho města květiny k památníku V. I. Lenina a k pamětní desce gössnitzského rodáka, významného předválečného stranického funkcionáře Wolfganga Weisse, umučeného v roce 1940 fašisty.

Strana č. 257

služeb, provozovně elektroslužba v Novém Městě na Moravě a drobné provozovně Měst NV. Věcný dar obdrželi pracovníci: L. Novák, B. Bukáček, J. Pavlík, M. Marek a A. Dvořák.

 

Den tisku s počítači

Strana č. 256

těže na VKV na počest osvobození národů Evropy od hitlerovského fašismu. V letošním roce byl uspořádáním soutěže pověřen Ústřední radioklub ČSSR, jím pak OV Svazarmu ve Žďáře a ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě. Ve dnech 22. – 28. července soutěžily v našem městě družstva z BLR, NDR, PLR, RSR, SSSR a ČSSR.

Strana č. 254

tříd „Jízdu zručnosti“. Soutěž se konala na dopravním hřišti v areálu domu Svazarmu u příležitosti oslav MDD. Podmínkou bylo vlastnit kolo v dobrém technickém stavu, umět je bezpečně ovládat a znát dopravní značky. Soutěžit přišlo 29 dětí, určit vítěze bylo velmi obtížné, poněvadž výsledky byly velmi vyrovnané. Zvítězil Martin Taraba, žák 5. třídy I. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

Strana č. 253

odebrali na novoměstský hřbitov, kde položili věnce na hroby sovětských vojáků. V krátkém kulturním programu vystoupili žáci II. ZŠ, pietní akt byl zakončen Internacionálou.

 

Otevření Domu služeb

Strana č. 252

Vatra vítězství

V předvečer oslav Svátků práce se na 1.200 novoměstských občanů zúčastnilo v areálu místního koupaliště pálení Vatry vítězství. Tuto akci stejně jako v minulosti vzorně připravil Mě V SSM ve spolupráci se ZO SSM SOUL. Ve slavnostním projevu připomněla Věra Buchtová, místopředsedkyně Měst NV události května 1945 v bezprostředním okolí našeho města a vyjádřila jménem nás všech podporu mírových iniciativ zemí socialistického tábora, ve kterých spatřujeme jedinou cestu k zabezpečení mírové budoucnosti.

Strana č. 251

který ve svém projevu vyzdvihl především myšlenky velkého revolucionáře a myslitele XX. století, které spojené se základy marxismu nám ukazují cestu k budování vyspělé socialistické společnosti. V kulturním programu byl promítnut sovětský film z přípravy kosmonautů nazvaný „Mimo určený cíl“

 

Činnost odboček SČSP

Strana č. 250

džezgymnastiky žen, který se svého úkolu zhostil velmi dobře. V několika ukázkách vystoupilo více jak 200 cvičenců, kteří si svým vystoupením nejednou vysloužili obdiv i uznání diváků. Akademie byla zdařilou akcí v rámci oslav, byla přehlídkou krásy pohybu i důkazem významu tělesné výchovy pro náš život.

 

Vyznamenání učitelů

Stránky