O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 270

1. ledna 1988 pro návštěvníky uzavřeno. V roce 1987 se též podařilo zajistit statický průzkum objektu, který započne v 1. čtvrtletí příštího roku. Podle předběžného vyjádření Geoindustrie Třebíč, bude třeba v případě závažnější závady vyklidit celý objekt. V tomto roce činila návštěvnost expozice HM (mimo výstavy) 14. 383 návštěvníků, z toho školní výpravy 5. 350, tržby 23.117 Kč.

Strana č. 269

Po delších jednáních se podařilo zajistit, aby HGVU zastupoval v jednáních s projektantem a stavebními firmami podnik Stavoinvesta Brno.

Strana č. 268

c) Finanční zajištění provozu

Strana č. 267

připraveny anekdotické scénky pro vystoupení na oslavách MDŽ (byly uvedeny 3 x). Koncem dubna bylo započato s nastudováním detektivní frašky „Počestný dům“ – premiéra byla 18. prosince 1987 s účastí 220 návštěvníků.

Strana č. 266

lasti vážné hudby se okruh návštěvníků stabilizoval v průměru na 45 osob. Jedná se však o stále stejné starší občany, jejichž řady se přes veškerou snahu nedaří rozšířit, zvláště o mládež. K velmi zdařilým pořadům patřily literárně hudební pásma, ve kterých je hudba doplněna vhodnou poesií, např. pořad „ Odkud přichází hudba“ s G. Vránovou.

Strana č. 265

s dostatečným časovým předstihem. Propagační úsek se též podílel na vytváření prací pro potřeby občanských výboru Měst NV. Vytvořil panely i dekorace pro divadelní představení divadelního kroužku MKD a pro dramatický soubor k pásmu o K. H. Máchovi. Provedl instalaci výstav v prostorách MKD, obrazy - Polanský, Sýkora, Hamák; Výtvarné studio mladých, fotografie fotokroužku MKD, výkresy žáků ZŠ k výročí Lidic a pod.

Strana č. 264

(F. Švanda), Svaz invalidů (K. Nejedlý), Český svaz včelařů (S. Chlubna), Český svaz filatelistů (PhMr. J. Halva), Československý červený kříž (E. Linhartová), Český myslivecký svaz (na území města je pět mysliveckých sdružení – Zátoky, Zubří, Maršovice, Lhotka, Jámy), Svaz družstevních rolníků (Ing. L. Mička).

Strana č. 263

a ukončení měsíce čs. sovětského přátelství, shlédli výstavy ve Žďárské Staré radnici a novoměstské Horácké galerii a při několika besedách se setkali se zástupci okresních i státních, městských i stranických orgánů.

 

Zakončení Měsíce přátelství

Strana č. 262

20. listopadu 1987. Tím se vyřešil dlouhotrvající problém odpovídajícího pracoviště pro žáky SOUL v Novém Městě na Moravě, kteří tak získali výborné podmínky pro výuku.

 

Otevření chaty Mercedes

Strana č. 261

Oslava byla zahájena hymnami, po kterých následovala kulturní vložka žáků I. základní školy. Slavnostní projev přednesl předseda MěV SČSP Antonín Sláma. Z manifestace, které se zúčastnilo více než 2.800 občanů a mládeže byla odeslána zdravice sovětskému velvyslanectví v Praze. Oslava byla zakončena Internacionálou. V závěru příslušníci Lidových milicí zpestřili oslavu Velkého října slavnostním ohňostrojem. U příležitosti 70. Výročí VŘSR uspořádala II. základní škola v Novém Městě na Moravě v prostorách MKD výstavku výtvarných prací.

Stránky