O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 280

VI. Obyvatelstvo

 

Stavy pohybu obyvatel (leden - prosinec 1987)

Strana č. 279

obložnost – plán 88,2 %, skutečnost 87,0 %. Během celého roku pracovala převážná část oddělení nemocnice bez objednacích dob na hospitalizace, výjimkou byly hospitalizace pacientů související s objednáváním na rtg. vyšetření a dále některé odkladné operace – varixy, adenotomie u dětí. Na všechna oddělení byli přijímáni pacienti v pracovní neschopnosti bez objednacích dob. Jednotka intenzivní péče nemocnice měla 8 lůžek, provoz byl zajišťován ordinářem pro kardiologii a jedním sek. lékařem.

Strana č. 278

Všichni účastníci pochodu tradičně obdrželi pamětní list a plaketu.

 

Štafeta 300 x 300 m

Strana č. 277

Padesátka veteránů bílé stopy Lyžařský oddíl TJ Nové Město na Moravě uspořádal na počest oslav 100. výročí organizovaného lyžování v ČSR a 30. výročí vzniku ČSTV 9. ročník Padesátky veteránů bílé stopy 1987. Tento závod proběhl 28.

Strana č. 276

tězil Švanda; 2. Korunka, 3. Lisičan – všichni reprezentanti ČSSR. Na hezkém 4. místě se ztrátou 1:24,5 skončil novoměstský borec Teplý. V závodě žen na 5 km volným způsobem zvítězila Havrančíková, 2. Klimková, 3. Janoušková – všechny reprezentantky ČSSR. Novoměstská Dáša Švubová skončila na 20. místě. Ve večerních hodinách se uskutečnilo ve slavnostně vyzdobeném sále MKD v Novém Městě na Moravě slavnostní vyhlášení vítězů s kulturním programem.

Strana č. 275

věnuje výchově dětí a mládeže. Mladí tenisté se mohou pochlubit několika úspěchy. Oddíl stále vykazuje nárust členů, kteří by však potřebovali ke svému růstu nutně rozšíření stávajících sportovišť a sociálního zázemí. Oddíl vzpírání se nemůže vzhledem ke stávajícím tréninkovým prostorám věnovat výraznějšímu přílivu svých členů. Oddíl příkladně pečuje o tréninkové prostory a materiálové vybavení.

Strana č. 274

vorku. Zde probíhal jeden turnus letní aktivity a další již s pionýrskou činností. Vyvrcholením pionýrské letní činnosti byl putovní tábor na Slovensku s výjezdem do Sovětského svazu. Základnu v Tovarném poskytla družební pionýrská skupina kpt. J. Nálepky. Největším zážitkem pro zúčastněné byla návštěva města Lvov na Ukrajině.

Strana č. 273

se řadí na přední místa v okrese v získávání žáků do vojenských škol. Při všech základních školách i při ZUŠ pracovaly SRPŠ. Výbory měly celkem 63 členů. Při I. a II. ZŠ pracují navíc komise: výchovná, pro zájmovou činnost a PO SSM, stravovací, revizní. Na I. ZŠ probíhá stále rekonstrukce elektroinstalace v celé budově školy v souvislosti s vybavením školy didaktickou technikou a práce s touto rekonstrukcí spojené – zednické práce, malování a j.

Strana č. 272

roku pořádaly všechny mateřské školy akce pro rodiče - z akcí pro děti to byly zájezdy, výlety, divadelní představení koncerty, besídky, karnevaly, MDD, párkové závody, lyžařský výcvik a. j., z akcí pro rodiče se uskutečnily besedy, přednášky, besídky kMDŽ, Dny otevřených dveří s ukázkami přímé výchovné práce /v MŠ Monseova/, vystoupení dětí pro důchodce.

Strana č. 271

zatel splnilo a podle nových směrnic i překročilo, neboť sledovaná návštěvnost u preferovaných filmů činila 25,2 %. Tržby kina v tomto roce činily 410.138,90 Kč a průměrný počet diváků na jedno představení činil 170.

Stránky