O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 291

výboru upravili okolí svých domů, organizace NF upravily veřejná prostranství, obnovily zeleň a vysázely okrasné keře. V oblasti ideově politického působení byly v obci vzpomenuty významné události roku vkusnou výzdobou, hlavně prostřednictvím vlajkoslávy a skříňkami malé názorné agitace. Prostřednictvím místního rozhlasu byly uvedeny relace k Vítěznému únoru, májovým dnům a 70. výročí VŘSR. V místním kulturním domě k těmto výročím proběhly oslavy s drobnými kulturními vložkami.

Strana č. 290

v obci bylo 170 stálých čtenářů. Knihovnice uspořádala v tomto roce 4 besedy o knihách a 10 výstavek k novým knihám.

 

Maršovice

Strana č. 289

k sňatku, předává blahopřání k narození dítěte, pozvání na slavnostní vítání dětí do života apod. V průběhu roku se v obci uskutečnilo několik oslav a akcí, z nichž nejúspěšnější byly oslavy MDŽ a tradiční lyžařské závody pro děti a mládež, které pořádala místní organizace SSM. Tradičně dobré výsledky vykazovala i Místní lidová knihovna v Jiříkovicích pod vedením knihovníka Jiřího Vališe. Knihovna je umístěna v kulturním domě (v tomto roce proběhly drobné stavební úpravy).

Strana č. 288

nel velké názorné agitace i transparenty byly v obci instalovány nejen k výročí Února, ale i k májovým oslavám a k 70. výročí VŘSR. V rámci oslav Mezinárodního dne žen byla uspořádána tradiční besídka pro všechny ženy obce s milým programem dětí a mládeže. Po besídce dostaly účastnice od dětí drobný dárek a kytičku. Na této akce se nejvíce podílel občanský výbor a dvě neaktivnější složky Národní fronty v obci – Český svaz žen a Svaz požární ochrany. K 70. výročí VŘSR byla uspořádaná manifestace s kulturním programem.

Strana č. 287

bylo povoleno celkem 13 nových bytových jednotek v rodinných domcích, z toho 2 ve formě přestavby stávajícího objektu. Zkolaudováno bylo celkem 26 bytových jednotek, z toho 10 v rekonstruovaných objektech.

 

Výstavba nového SOUE k. p. Chirana

 

Strana č. 286

teční obřadní síně, přehlídnout nelze skutečnost, že z důvodů neodstranění drobných vad a nedodělků na stavbě obchodního střediska DP trvá pozastávka úhrady převodní ceny ve výši 50 tis. Kčs. K zajištění včasné projektové přípravy akcí „Z“ vynaložil národní výbor 194 tis. Kčs. Bylo zajištěno zpracování jednostupňového projektu na stavbu I. etapy hřbitova. Dále byly zpracovány projektové úkoly výpravní budovy ČSAD, restaurace na ul. Gottwaldově, prodejny jednoty ve Slavkovicích.

 

Strana č. 285

valém železářství. Bylo zjištěno, že objekt je v asanci. Byla provedena lokalizace požáru a likvidace ohniska. 7. listopadu 1987 v 0:04 hodin byla hlášena havárie osobního automobilu Š 120 SPZ ZRB 44 – 43 na silnici Nové Město – Maršovice. Hlášení podala s. Filipová z OÚ sboru PO Žďár n/S. Jednotka byla přivolána k asistenci při likvidaci havárie a uvolňování osob z havarovaného vozu.

 

VIII. Výstavba města

 

Strana č. 283

Štiplová (1928) Nové Město na Moravě, Křičkova 1011; 2. 9. - Břetislav Zavadil (1942) Nové Město na Moravě, Hornická 977; 4. 9. - Eva Hlaváčková (1956) Nové Město na Moravě, Tyršova 731; 5. 9. - Rudolf Košut (1925) Nové Město na Moravě, Tyršova 854; 6. 9. - Josefa Kunstmüllerová (1894) Nové Město na Moravě, Žďárská 54; 7. 9. - Josefa Musilová (1911) Petrovice 31; 8. 9. - Ladislav Šandera (1943) Nová Ves 31; 9. 9. - Prim. Mudr. Miloš Kutal (1927) Nové Město na Moravě, Žďárská 271; 11. 9. - Rudolf Kučera (1915) Olešná 62; 11. 9.

Strana č. 282

dec 6; 4. 3. – Emil Srnský (1908) Nové Město na Moravě, Komenského 133; 8. 3. – Ladislav Havlíček (1908) Nové Město na Moravě, Budovatelů 1483; 8. 3. – Marie Jurmanová (1928) Pohledec 98; 9. 3. – František Brambora (1900) Nové Město na Moravě, Gottwaldova 143; 15.3.

Strana č. 281

Stránky