O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 284

kého muzea tajemníkem Měst NV s. Jaromírem Čejkou. Na místo ohrožení vyjela jednotka s PS – 20 v počtu 1 + 1 požárníků. V průběhu 120 minut bylo provedeno odstranění sněhových převisů a jednotka se vrátila na základnu. 26. března 1987 byl hlášen požár sociálního útulku ČSD traťová distanc Tišnov TO Nové Město na Moravě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár zachvátil celý objekt o ploše 3,5 x 6 m. Pomocí jednoho proudu C byla provedena likvidace požáru. Požárem byl prakticky zničen celý sociální útulek bez jakékoliv újmy na zdraví. 9.

Strana č. 255

Setkání se zdravotníky

Strana č. 300

V  měsících lednu až březnu 1988 byl tříděn a zpracováván materiál ke kronice města. V  dubnu a květnu byl zpracován hrubý koncept zápisu, který byl společně s  dokumentačním projednán ve školské a kulturní komisi Měst NV dne 16. května 1988 a schválen radou Měst NV v  Novém Městě na Moravě dne 18. května 1988. Zápis do kroniky byl proveden v  měsících červnu až srpnu 1988.

 

Strana č. 299

+25°C do 22 hodin. Následující dny je opět hezké a slunečné počasí s  teplotami až +32°C. Teprve 19. července večer přichází opět bouřka, ale tentokrát pouze mírná. Následující dny jsou opět nádherně letní s  teplotami kolem +26°C. 30. července večer opět bouřka s  deštěm a s  prudkým ochlazením teploty. Poslední den v  červenci je oblačný s  teplotou pouze +12°C. Srpen – od 1. do 9. srpna panuje proměnlivé počasí s  teplotami okolo +23°C. 10. srpna drobně prší a ochlazuje se.

Strana č. 298

charakterizováno drobným sněžením při stávajících teplotách. 26. ledna dosahuje výška sněhové pokrývky 50 cm. Zbytek měsíce nastalo jasnější počasí s teplotami až -20°C. Poslední den měsíce ledna je 60 cm sněhu a slunečno.

Strana č. 297

velkou názornou agitací. Místní rozhlas byl využit k  vysílání dobře připravených pásem za účasti dětí ze základní školy. Toto vše bylo uvedeno k  39. výročí Vítězného února, májovým dnům, Slovenskému národnímu povstání a k  70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K  Únoru, 9. květnu a VŘSR byly navíc uskutečněny oslavy s  kulturním programem místních škol. V  podvečer 1. máje se občané obce zúčastnili pálení Vatry míru s  následujícím lampiónovým průvodem dětí obcí.

Strana č. 295

Při všech těchto oslavách vystupovaly v  kulturním programu děti místních škol pod vedením svých soudružek učitelek. V  kulturním domě byla rovněž uskutečněna oslava MDŽ s  programem, kdy v  závěru obdržely přítomné ženy kytičku a drobný dárek. V  rámci MDD byl na místním hřišti uspořádán zábavný dětský den se soutěživými a zábavnými hrami. U příležitosti 70. výročí VŘSR prošel obcí lampiónový průvod dětí a mládeže.

Strana č. 294

se zúčastnilo 46 dětí. Práce Místní lidové knihovny je hodnocena velmi dobře. V  soutěži Budujeme vzornou knihovnu získala čestné uznání KNV, v  roce 1988 se bude ucházet o uznání MK ČSR. Knihovníkem je F. Bukáček, který v  průběhu roku uspořádal celkem 20 besed a 13 výstavek k  nově vydaným knihám. Počet výpůjček v  tomto roce dosáhl 5  543. Počet stálých čtenářů v  obci je 91, což je 26,4 % z  počtu obyvatel.

Strana č. 293

deže s  krátkou kulturní vložkou. Po této akci prošel obcí lampiónový průvod dětí a mládeže. Stejně jako v  minulých letech se občané obce angažovali v  brigádnické činnosti. Při jarních i podzimních směnách Národní fronty bylo odpracováno mnoho hodin na zlepšení životního prostředí obce, převážně se jednalo o úklid veřejných prostranství, vysazování zeleně, údržbu a opravy stávajících zařízeních a pod.

Strana č. 292

řádal celkem 6 besed a 2 výstavky s knižní tematikou.

 

Petrovice

Stránky