O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96

statoval, že byly nalezeny společné cesty ke zlepšení služeb spolu s orgány Měst NV. Dům služeb, který se v současnosti začíná ve městě budovat vyřeší některé problémy kritiky. S. Ostrý, ředitel OPP – hovořil o některých nedostatcích na úseku oprav obuvi a kožené galanterie, nedodržování stanovených lhůt což je způsobeno nedostatkem odborných pracovníků. V současné době za pomoci Měst NV bylo započato s výstavbou radiotelevizní služby a nové budovy opravny obuvi v Novém Městě v objemu 1. 130 tis. Kč.

Strana č. 95

městského národního výboru, 6 poslanců okresního národního výboru a 124 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV v Novém Městě na Moravě s. Petr Klapač. Rada městského národního výboru se k datu plenárního zasedání sešla třikrát a na svých zasedáních projednala:

Strana č. 94

21. března 1985 – rada Měst NV vzala zprávu o činnosti kulturních zařízení Měst NV za rok 1984 na vědomí s tím, aby diskutované problémy byly řešeny pracovní cestou. Rada rovněž projednala zprávu o činnosti komise bytové a o provádění bytové politiky v roce 1984. Projednala a schválila návrh na vyplacení odměny za rok 1984 řediteli MKD a návrh hmotné zainteresovanosti pro ředitele MKD na tento rok. Dále projednala opatření rady ONV k JSBVO.

Strana č. 93

otázkám evidence, ochrany a správy národního majetku větší pozornost. Rada Měst NV rovněž projednala a doporučila kladně vyřídit žádosti občanů o výjezd do zahraničí, žádosti o devizový příslib, žádosti o udělení vyjímky při odpracování brigádnických hodin pro přijetí dětí do jeslí a MŠ.

Strana č. 92

II. činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, hodnocení celoměstského socialistického závazku

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárních zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

 

1. plenární zasedání

Stránky