O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 116

LŠU v Novém Městě na Moravě. Pořad byl nazván „Růže našemu městu“ a v sále MKD se doslova tísnilo 450 diváků, kteří v závěru dlouhotrvajícím potleskem odměnili všechny účinkující. Večer pak v areálu koupaliště proběhla lidová veselice – taneční výlet v přírodě který pořádala ZO SPO Nové Město při hudbě skupiny „ Prototyp“ a za účasti asi 600 osob. Ve stejné době probíhaly ve všech prostorách MKD setkání rodáků a přátel města.

Strana č. 115

výchově. Čestná uznání OV KSČ byla udělena: Frant. Bradáčovi, Frant. Srnskému. Práce dobrovolných cvičitelů a funkcionářů, kteří více jak rok organizovali a zabezpečovali nácvik Spartakiádních skladeb v celém okrese a tak se podíleli na přípravách a provedení místních, okrskových a okresních spartakiády, ale i na zabezpečení dalších částí a akcí Československé spartakiády byla oceněna také Okresním národním výborem ve Žďáře n / S. Člen POV a předseda ONV ing. A.

Strana č. 114

Matyáš, předseda ONV ve Žďáře n/ S. ing A. Žák a řada dalších významných hostů. V kulturním programu se představili členové Horáckého tria (J. Matoušek, P. Němec, E. Mošnerová) a ředitelka I. ZŠ s. D. Palečková.

 

Strana č. 113

organizátorskou a přípravnou práci této akce patří především tajemnici SPOZ s. Evě Šindlerové a obětavému Ivu Tulisovi.

 

Okresni mírová slavnost

Strana č. 112

rodáky a výtvarníky regionu. Ve slavnostním projevu s. akademik J. Kotalík připomněl význam nár. umělce V. Makovského a jeho srdečné vztahy k rodnému městu. V kulturním programu vystoupily smíšené pěvecké sbory Smetana MKD Nové Město a Svatopluk SKP Žďár n/S., ve večerním matiné v městském kulturním domě B. Roček, člen Mahenovy činohry v Brně a Kvarteto města Brna. Slavnostní odhalení pamětní desky významného novoměstského rodáka bylo zakončeno besedou zástupců města s vzácnými hosty.

 

Strana č. 111

hrobům našich a sovětských vojáků. Při této příležitosti zaslal místní sbor pro občanské záležitosti blahopřání všem občanům města, kteří se narodili v památném roce osvobození – v roce 1945.

 

Slavnostní zasedání Měst NV a MěV NF

Strana č. 110

a představenstvu JZD v roce 1978 rozhodnuto postavit novou administrativní budovu. Řešení souboru adm. a soc. střediska bylo zadáno Agroprojektu Brno. Soubor staveb nutil řešit nejen potřebu řízení zemědělské výroby, ale také sociální oblast, jako je stravování, vzdělávání pracujících, lékařská péče, sportovní činnost, aj. Po schválení projektové dokumentace, která řešila uvedené požadavky bylo v r. 1981 započato s výstavbou areálu.

Strana č. 109

sovětskému velvyslanectví v Praze. Na závěr zazněla Internacionála.

Strana č. 108

věnců uctila památku padlých hrdinů II. světové války. Oslavy tohoto dne tvořily nejen závěr májových oslav, ale i tečku za návštěvou sovětských hostů. Přestože jejich pobyt nebyl doprovázen pravým májovým počasím, přátelství, pohostinnost a srdečnost zůstala.

Strana č. 107

nemocnice v  lesní školce Zátoky a polesí Obora Velké Meziříčí, Měst NV a jeho zařízení v  polesí Obora Velké Meziříčí, pracovní kolektivy a BSP k. p. Chirana, n. p. Sport, OÚNZ ředitelství a další. Mimořádné ocenění zasluhují žáci a pracovníci SOUL, kteří se zavázali vysadit 200 stromků na jednu osobu.

 

Stránky