O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 126

provedena nová fasáda budovy HGVU a zrestaurován znak nad vchodem. Z podnětu HGVU dále pokračovalo restaurování soch ve městě, byly dokončeny opravy Vratislava a Pohřbu v Karpatech. HGVU v současné době spravuje 1815 výtvarných děl. Přírůstek v roce 1985 činil 130 výtvarných děl, část byla získána dotací MK ČSR, část přímým nákupem HG v částce 236 258 Kčs. Knihovna galerie spravuje 5.778 svazků, 206 svazků přibylo v roce 1985.

Strana č. 125

Města na Moravě od jednotlivých výtvarníků regionu. Tento záměr, který byl realizován již v minulém ročníku měl za účel oslavit 350. výročí povýšení Nového Města na Město. Redakční rada pracovala i tento rok v nezměněném složení: šéfredaktor – Jaromír Čejka, členové – Jiří Maděra, Ivo Tulis, výtvarník – Miloslav Dvořák. Plán práce redakční rady byl projednán v ideologické komisi MěV KSČ a schválen MěV KSČ v lednu 1985.

Strana č. 124

tická píseň zajišťoval soubor hudební doprovod. Kromě těchto akcí doprovázeli členové orchestru kurs společenského tance organizovaný úsekem MŠVV.

Strana č. 123

u příležitosti oslavy MDŽ bylo zajištěno vystoupení s populárními zpěváky Josefem Zímou a zasl. um. Ljubou Hermanovou. Pro účastníky Zlaté lyže a Světového poháru byl uspořádán koncert sourozenců Ulrychových a skupiny Javory z Brna.

 

Strana č. 122

maketu NZ pro tisk, zajišťoval uvedení každého čísla do tisku, jeho korekturu a převzetí a odvoz vytištěných čísel z tiskárny V. Meziříčí. Spolupracoval rovněž s tiskárnou v Novém Městě na Moravě při tisku informací AS MěV KSČ a j.

 

Strana č. 121

celkem 1.522 akcí s účastí 76. 980 osob (pro srovnání s r. 1984 – 1. 717 akcí s účastí 79. 420 osob, v roce 1983 – 1. 643 akcí s účastí 77. 886 osob, v roce 1982 – 1. 745 akcí s účastí 78. 023 osob, v roce 1981 – 1. 280 akcí s účastí 59. 680 osob), což činí v průměru 5 akcí denně. O sobotách a nedělích se uskutečnilo celkem 62 akcí, převážně společenských organizací Národní fronty.

Strana č. 120

Veřejná stranická schůze

Strana č. 119

místopředseda ONV s. J. Picka, který zdůraznil, že kulturní politika v současnosti vychází ze závěrů XVI. sjezdu KSČ. Hovořil i o mimoškolní výchově a vzdělávání, rozvoji ZUČ, výstavnictví, o činnosti muzeí, kin, knihoven, SPOZ a dalších oblastech kultury. Součástí oslavy bylo udělení 29 čestných uznání rady ONV, odboru kultury ONV a OVOS.

Strana č. 118

vysokých uznání nejen pro sebe, ale i pro své město, do kterého se budou vracet. Takovou akci by SPOZ nemohl uskutečnit sám, proto poděkování aktivu patří i Okresní vojenské správě ve Žďáře n/S. Letošní blahopřání bylo motivováno 350. výročím udělení městských práv našemu městu.

 

Strana č. 117

vina, která vyplnila dlouholetou mezeru v publikační činnosti Nového Města na Moravě. Konečná fáze obsahová i grafické úpravy byla dána publikaci členy redakční rady Novoměstského zpravodaje (Jaromír Čejka, Jiří Maděra, Ivo Tulis, Miloslav Dvořák) kteří ve velice krutých časových termínech a několikerých úpravách předali maketu, texty, fotografie i čtečky čs. reklamní agentuře Rapid v Brně k vytištění.

Stránky