O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 136

které bylo spojeno s předáváním pamětních medailí města. Již samotné zahájení ZL a SP '85 v 17 hodin před MKD v Novém Městě na Moravě mělo u všech účastníků ohlas. Zájem novoměstských občanů předčil očekávání a tak slavnostní atmosféra byla dokonalá.

Strana č. 135

ských soutěží, náborové turnaje a turnaje odborářských her.

Strana č. 134

Ing. Fiala u mužů a dorostu, u žáků D. Obr a R. Fiala. I když oddíl dosahuje dobrých výsledků, není v Novém Městě na Moravě tělocvična, kde by na utkání mohli přijít diváci, což by příznivě ovlivnilo novoměstskou veřejnost i samotný basketbalový oddíl.

Oddíl cyklistiky – tříletá práce cyklistiky se zaměřovala na vytváření podmínek mládeže pro sportovní růst v cyklistice a cyklokrosu. Nejúspěšnějším závodníkem v roce 1985 byl Stanislav Michut. Oddílu se nedaří získávání členů z řad mladé generace.

Strana č. 133

nacvičovalo 648 cvičenců v jedenácti skladbách. Na Okrskové spartakiádě vystoupilo 1.967 cvičenců před 9.000 diváků. Byla důkazem možností úspěšné spolupráce jednotlivých odborů a oddílů s výborem TJ, který pracoval zároveň jako okrskový spartakiádní štáb. Úspěšnost Okrskové spartakiády byla již signalizována velmi pěknou tělovýchovnou akademií, jejíž součástí byly ukázky spartakiádních skladeb.

Strana č. 132

F. Vrtěna, ing. J. Kincl a V. Radimský v modelářství, ing. J. Hruška, ing. M. Lácha a R. Palatická v radioamatérství a telegrafii, R. Hora, K. Handschuh a M. Havelka v motorismu, P. Nosková, F. Kuchař, M. Kuchařová a R. Komár v branných sportech. Pro podchycení zájmu a k přípravě vrcholových sportovců zřídila ZO Svazarmu tréninkové základny mládeže pro branné sporty a moderní víceboj telegrafistů.

Strana č. 131

Organizace NF

 

ČSCH

Strana č. 130

až o několik let, je nezájem podniků o práce opravářského charakteru, dokončování prací se neúměrně protahuje. V základních školách v Novém Městě na Moravě přetrvává nedostatek učeben a odborných pracoven. Chybí 7 tříd určených pro výuku, 9 odborných pracoven, 12 kabinetů, 1 tělocvična, prostory pro činnosti oddílů po SSM a zájmovou činnost. V nevyhovujících prostorách jsou umístěny školní družiny.

Strana č. 129

a závodů jsou tyto mateřské školy: MŠ Drobného – 4 třídy – k. p. UD Dolní Rožínka, MŠ Žďárská – 4 třídy, k. p. Chirana Nové Město; MŠ Monseova – 2 třídy, n. p. Sport Nové Město; MŠ Pohledec – 1 třída, n. p. Jihomoravské státní lesy Nové Město; MŠ Slavkovice – 2 třídy, JZD ČSLA vzlet Nové Město. Městský národní výbor má ve své správě 6 MŠ, z toho 1 v Novém Městě a 5 v integrovaných obcích (Křídla, Nová Ves, Olešná, Radňovice, Zubří). Od 1.

Strana č. 128

hlídka filmů FFP, mimořádné představení filmu Malý Bobeš (I. a II. díl) v rámci oslav výročí města. Říjen – mimořádné školní představení ve spolupráci s OVS Žďár n/S. spojené s besedou o vojenské technice. Listopad – přehlídka českých a sovětských filmů, Dětský filmový festival. Prosinec – mimořádné odpolední představení pro děti zaměstnanců n. p. Sport Nové Město na Moravě.

Strana č. 127

L. Svoboda, Fartyšev: Romantici severu, Šolochov: Osud člověka, Cesty ke květnu. Byla ukončena Soutěž aktivity veřejných knihoven vyhlášená ke 40. výročí osvobození a ke 40.výročí SNP. MěK získala za svoji práci Čestné uznání KNV a KVOS, Místní knihovna v Jiříkovicích a Radňovicích Čestné uznání ONV a OVOS. V rámci Roku mládeže byly využity všechny akce knihovny ke zvýšení čtenářské aktivity mládeže, v rámci letní aktivity knihoven bylo uskutečněno 25 besed.

Stránky