O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 147

čanů byla tato beseda s promítáním uskutečněna rovněž při oslavě 40. výročí osvobození naší vlasti. Při jarních směnách Národní fronty bylo občany obce odpracováno 230 brigádnických hodin, převážně na zvelebení a úpravě obce. Při „zakrývání potoku“ bylo položeno 100 m rour o průměru 30 i přes to, že funkcionáři občanského výboru společně s Měst NV v Novém Městě na Moravě řešili složitou situaci dovozu rour z Pardubic. Ke všem ideově politickým oslavám roku byla obec slavnostně vyzdobena vlajkoslávou, třepetalkami, panely a transparenty.

Strana č. 146

při vysazování lesních stromků, žňových brigádách a pomoci zemědělství při sklizni brambor. Při jarních směnách Národní fronty dne 27. dubna 1985 bylo občany odpracováno 145 brigádnických hodin. Pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě odpracovali občané 65 hodin. Bylo upraveno 200 m2 zelených ploch a 50 m2 ploch bylo nově oseto. V okolí hřiště vysázeli členové mládežnické organizace 15 stromků. ZO ČSČK již tradičně vyhlásila sběr textilu a léčivých rostlin, kterých se převážně aktivně zúčastnila školní mládež.

Strana č. 145

tových družstevních domů, ve kterých bylo získáno celkem 24 bytů. Dalších 18 bytů bylo postaveno na ulici Radnické. Celkem bylo v letech 1981-1985 předáno do užívání 808 podnikových a družstevních bytů. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že rozvoj bytové výstavby probíhal v uplynulé pětiletce úspěšně, neboť celkový počet bytů byl vyšší než v šesté pětiletce.

Strana č. 144

(hlásil s. Komínek). Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že hoří trám a část podlahy. Požár byl založen neznámým pachatelem. Jednotka v počtu 1+2 provedla likvidaci. 26. 11. - požár dřeva na prostranství Jm DZ v Novém Městě na Mor. Jednotka vyjela v počtu 1+1 a 1+3. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár trafostanice. 5. 12. - Ohlášen požár el. rozvaděče v tělovýchovném středisku N. Město. Po příjezdu bylo zjištěno, že byl požár již uhašen správcem tělovýchovného střediska.

Strana č. 143

Členové ZO SPO v Novém Městě na Moravě odpracovali v rámci brigádnické činnosti na akcích při zvelebování životního prostředí, akcích,,Z"a při výstavbě objektů obecné vybavenosti 764 hodin. Při údržbě požární techniky, technických prostředků, stavebního zařízení a vodních zdrojů 1.174 hodin. Vytvořená hodnota díla při směnách vyhlášených v jarních měsících činila 4.712,50 Kčs. Na těchto směnách se podílelo 56 členů a 12 mladých požárníků. Při pomoci v zemědělství, sběru kamení, sběru slámy, sběru brambor 342 hodiny.

Strana č. 142

to na Moravě 364; 2. 11. - Věra Musilová (1921) Nové Město na Moravě 621; 4. 11. - Josefa Vodičková (1900) Nové Město na Moravě 228; 5. 11. - Jarmila Rozsypalová (1909) Nové Město na Moravě 357; 6. 11. - Josef Kunstmüller (1913) Jiříkovice 48; 7. 11. - Jaroslava Štěpánková (1951) Nové Město na Moravě 856; 25. 11. - Jaroslav Máška (1916) Vlachovice 41; 25. 11. - František Skalník (1913) Pohledec 85; 6. 12. - Marie Bojanovská (1923) Nové Město na Moravě 77; 7. 12. - Jaroslav Drdla (1918) Nové Město na Moravě 538; 21. 12.

Strana č. 141

Machová (1891), Petrovice 42; 9. 3. - Josefa Laštovičková (1918) Nová Ves 12; 13. 3. - Miloslav Menšík (1921) Nová Ves 3; 15. 3. - Metoděj Kosek (1906) Pohledec 69; 22. 3. - Julie Kotovicová (1909) Radňovice 5; 23. 3. - Pavel Ondráček (1943) Maršovice 71; 24. 3. - František Čihal (1914) Nové Město na Moravě 87; 2. 4. - Antonín Kříž (1902) Nové Město na Moravě 461; 2. 4. – Josef Kopáček (1908) Nová Ves 25; 5. 4. - Božena Nováková (1920) Nové Město na Moravě 663; 5. 4.-Jan Paleček (1911)Nové Město na Moravě85; 7. 4.

Strana č. 140

Strana č. 139

  1. OBYVATELSTVO

Stavy pohybu obyvatel (leden – prosinec 1985)

 

Strana č. 138

interní (122 lůžek), ženské (90 a 45 novorozeneckých lůžek), dětské (60 lůžek), kožní (45 lůžek), ÚNK (40 lůžek), oční (30 lůžek), nervové (40 lůžek), infekční (50 lůžek), ARO (5 lůžek). Organizačně k nemocnici patří ještě druhé ženské oddělení na Mostišti s 25 lůžky. Celkem je tak v nemocnici 631, resp. 656 lůžek a mimo urologického, ortopedického a psychiatrického lůžkového oddělení má nemocnice všechny odborné lůžkové primariáty.

Stránky