O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 157

a teplotami -9°C. V době od 20. 11. až do 30. 11. bylo zataženo s častými sněhovými přeháňkami a teplotami -6°C.

Strana č. 156

dubna nastaly ranní mrazíky s teplotou -3°C, přes den bylo polojasno s teplotou +8°C. 27. – 29. 4. začalo opět sněžit, při teplotě +2°C. 30. dubna byl silný vítr, přes noc nachumelilo 5 cm sněhu a i přes den hustě sněžilo. Květen: 1. máj přivítalo studené počasí se 2°C, odpoledne pršelo. 2.

Strana č. 155

na se uskutečnila v Zubří – na Páleninách soutěž Mladých požárníků, které se za hojné účasti občanů zúčastnilo úspěšně i místní mládežnické družstvo. K májovým oslavám byla provedena slavnostní výzdoba obce, při které velkou zásluhu měla ředitelka ZŠ s. E. Holá s dětmi školy. Výzdoba k 1. máji i ke 40. výročí osvobození byla se strany městských orgánů hodnocena jako jedna z nejlepších. 18. května proběhla v obci oslava 40.

Strana č. 154

čanů v průběhu roku a nastíněny úkoly pro rok 1986.

 

Vlachovice

Strana č. 153

prací, který upřesňoval jednotlivé etapy výstavby jmenovaných akcí. Každý měsíc byla prováděna kontrola plnění úkolů jak v základní organizaci, tak i MV NF a občanském výboru. Podle postupu jednotlivých prací byly určovány úkoly pro zajištění dalšího zdárného průběhu akcí. Velkým problémem byly nástupy odborných řemesel od národních podniků, kde nebyly dodržovány dohodnuté termíny.

Strana č. 152

počet čtenářů je 82, tj. 27 % počtu obyvatelstva. Knihovník v průběhu roku uspořádal 11 besed a 6 výstavek z produkce nových knih.

Strana č. 151

mínech a to 13. a 14. dubna 1985, kdy navíc byl proveden v Kulturním domě generální úklid. V jarních měsících bylo v katastru obce rozborem zemědělské půdy zjištěno bramborové háďátko. Toto onemocnění kořenů brambor bylo zjištěno i v dalších katastrech Horácka. 15. března se uskutečnila veřejná schůze ZO KSČ a OV spojená s úkoly zabezpečení social. závazku a oslav 40. výročí osvobození. K májovým oslavám byla provedena tradiční výzdoba obce a příjezdových komunikací. V místním rozhlase provedli žáci ZŠ, za řízení s. řed.

Strana č. 150

besedy. Počet výpůjček byl 1.674, t. j. o 353 více než v minulém roce. Počet čtenářů knihovny je 43, t. j. 15,1 % celkového počtu obyvatel obce.

 

Petrovice

Strana č. 149

funkcí hlasatele v místním rozhlasu s. Josef Novotný. 10. dubna 1985 se uskutečnila směna Národní fronty. Občané odpracovali celkem 150 hodin na úpravě veřejných prostranství, úklidu v okolí svých domků, ozelenili 50 m2 ploch. Při pracích na údržbě školy byla provedena výměna střešní krytiny, výměna rámů oken, opraven septik a část rozvodů elektrického proudu. Byly rovněž učiněny první kroky k odstranění tzv. divokých skládek v blízkosti obce. V rámci oslav 40.

Strana č. 148

19. května 1985 se pořádal již 5. ročník pochodu Křídla – Pernštejn, kterého se zúčastnilo 76 účastníků. V podzimních směnách Národní fronty při pomoci zemědělství bylo odpracováno 230 brigádnických hodin. Místní knihovnu vede s. Pitková. Počet výpůjček dosáhl v tomto roce 4.508, tj. o 49 více než v loňském roce. Počet čtenářů je 170, je to 60,5 % počtu obyvatel obce. V rámci místní knihovny bylo uspořádáno devět besed a 12 výstavek k propagaci dobré knihy.

 

Maršovice

Stránky