O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48

Strana č. 47

na Moravě „I. lékařský den Českomoravské vysočiny“. Jednání proběhla v rekreačních zařízeních Státních statků Brno a TJ Nové Město na Moravě ve Studnicích. Spolek lékařů v našem městě tím zahájil plánovaná odborná setkání lékařů Českomoravské vysočiny, která se budou konat pravidelně v Novém Městě každý rok u příležitosti oslav Mezinárodního mírového dne zdravotníků. V jednacích prostorách uspořádal k. p. Chirana Nové Město na Moravě výstavu svých výrobků - lékařských nástrojů s informační a katalogovou službou. I.

Strana č. 46

ním společenského života našeho města. Řadou článků v tisku (Rovnost, Mladá fronta, Vysočina, Zpravodaj KNV aj.) a sérií článků v Novoměstském zpravodaji byla veřejnost informována o škole – historii i současnosti. V měsíci červnu byl vydán pro žáky, abiturienty a přátele školy pamětní list jehož grafickou úpravu provedl Miloslav Dvořák. Součástí oslav byly sjezdy absolventů jednotlivých maturitních ročníků, které probíhaly od května do září.

Strana č. 45

s. Františka Dvořáka, předsedu MěV NF Miroslava Böhma, dále pak všechny abiturienty, žáky a učitele školy, přátele a občany Nového Města, zvláště pak akademického sochaře Arnošta Košíka, který byl autorem odhalovaného reliéfu nár. umělce Vincence Makovského a ing. arch. Libora Kobzu, podle jehož projektu byla deska instalována na budově školy vedle vchodu. Slavnostní projev přednesl Jan Doubek, tajemník OV KSČ ve Žďáře n/S.

Strana č. 44

III. Ročník volejbalového turnaje

Strana č. 43

Bystřice), Sedmikrásky (Žďár n/Sáz.), Sluníčko (Bystřice n.p.), Zvoneček (Nové Město na Moravě), Berušky (V. Meziříčí). Jako host vystoupil pěvecký soubor „Rokytánek“ z Rokytnice nad Rokytnou (okr. Třebíč). Průvodní slovo pořadem přednesla s. učitelka D. Krejčí z MŚ Pohledec.

 

Otevření dílny Svazarmu

Strana č. 42

Vatra vítězství 30. dubna 1984 se uskutečnilo ve 20,00 hodin v areálu koupaliště pálení Vatry vítězství spojené s kulturním programem. Tuto akci pořádal Městský výbor SSM a i přes nepříznivé počasí se pálení vatry zúčastnilo přes 300 občanů města - ponejvíce školní mládeže.

Strana č. 41

a Jiří Janíček. Obě představení byla hojně navštívena a měla velký ohlas.

Strana č. 40

mečník UD Dolní Rožínka. Vyznamenání ,,Za službu vlasti" bylo předáno MUDr. Aleši Skoupému- nemocnice Nové Město.

Strana č. 39

covníkovi novoměstského lyžování s. Jaroslavu Boháčovi u příležitosti jeho 70. narozenin Čestnou cenu ing. Karla Mrkvičky.

Stránky