O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68

na výbornou dokončit vysokoškolské studium na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. První olympijská medaile Novému Městu na Moravě si zaslouží několik údajů o té, která ji našemu městu vybojovala. Dáša Švubová-Palečková se narodila v Novém Městě na Moravě v roce 1958. Na lyžích začíná jezdit, tak jako většina dětí zde již v útlém věku. Od žákovských let začíná její běžecká kariéra. Získává několik přebornických dorosteneckých titulů.

Strana č. 67

díle ustaveno družstvo dorostenců. V mistrovské soutěži jsou 2 družstva dospělých. Oddíl vzorně pečuje o kuželnu, kde jsou automatické stavěče kuželek. Kuželnu využívají rovněž i družstva ROH závodů a organizací Nového Města na Moravě. Na údržbě zařízení oddíl odpracoval 765 hodin.

Strana č. 66

Odbor turistiky – předseda ing Vladimír Maštera. Odbor má 47 členů, z toho je 11 mládeže. Odbor je zaměřen na výkonnostní sport. Členové získali v roce 1984 33 odznaků 100 jarních km, 18 odznaků 30 km okresem Žďár n/Sáz., 31 odznaků oblastního znaku Žďárska. Na údržbě tělovýchovných zařízení členové odboru odpracovali 800 hodin.

Strana č. 65

Vedle hodnocení výkonnosti družstev a účast v soutěži o titul „Vzorný“ je členská základna jedním z rozhodujících kritérií hodnocení činnosti tělovýchovné jednoty okresním výborem ČSTV. U mládeže se projevoval zájem o stolní tenis. Pro tuto činnost se nenašlo místo, kde by se mohly stabilně postavit jeden nebo dva stoly, aby mohla mládež průběžně hrát. O vyčlenění hodin pro stolní tenis v tělocvičně není zájem u organizátorů tohoto sportu.

Strana č. 64

nických hodin na úpravě prostranství města, v akcích „Z“, při výpomoci zemědělství a při práci v lese. Do sběru odevzdali 824 kg odpadových surovin. Klub má několik členů, kteří mají sice vztahy k Novému Městu, ale již v současné době ve městě nebydlí, jsou ale účastníky novinkové služby, případně bydlí v okolí Nového Města. Tito se nemohou většinou běžných schůzí klubu zúčastňovat, takže účast na schůzích je malá.

Strana č. 63

odpadem z Nového Města tak, že je to prakticky „mrtvá voda“. Protože se jedná o vážný problém, uvažuje ČRS o pozvání státní vodohospodářské inspekce.

Strana č. 62

Od září 1984 se zvýšil počet žáků na obou úplných základních školách v Novém Městě na Moravě celkem o 65 žáků, z toho na I. ZŠ o 28 žáků, na II. ZŠ o 37 žáků. Bylo opět zahájeno směnování – na I. ZŠ směnovalo 6 tříd, II. ZŠ vyvážela dvě třídy do učeben v místní části Rokytno.

 

Přehled základních údajů na ZŠ

 

Strana č. 61

ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy akci „rozloučení dětí s mateřskou školou“

 

Přehled údajů o stavu v mateřských školách

 

Strana č. 60

Listopad – v rámci oslav Mě ČSP, přehlídka filmů československé produkce – 8 představení (1.558 diváků), přehlídka sovětských filmů 3 tituly (620 diváků), DFF – 4 představení (862 diváků – o 216); mimořad. školní představení – systém MaK, 7 představení (2160 diváků o 308), vyhlášení výtvarné soutěže dotované odbočkami SČSP.

Strana č. 59

požadavků navštěvovaly pracovnice knihovny i školní družiny mládeže. Městská knihovna byla vybavena regály, konf. stolky, sedačkami, stolky pod psací stroj, židličkami, skříněmi a psacím strojem. Prostory však jsou přeplněny, je třeba zajistit skladové prostory.

Stránky