O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78

IX. Místní části

 

Hlinné

Strana č. 77

v nemocnici, která byla zahájena již v minulém roce a v letošním roce zahájené stavby garáží Městského národního výboru v areálu technických služeb a pohostinství ve Slavkovicích. Jako celek měly všechny tyto investiční akce dobrý průběh. Dílčí problémy se vyskytly pouze na stavbě rehabilitačního střediska v nemocnici. Po projednání vzniklé situace s vedením OÚNZ byly i na této stavbě vytvořeny předpoklady pro splnění plánovaných úkolů.

Strana č. 76

vedla skupina požárníků v počtu 1+4.

31. října – Požár senážní věže v JZD Dalečín. K požáru vyjela jednotka VPÚ v počtu 1+3. Požár byl lokalizován jednotkou PS – VPÚ z Bystřice n. P.

Strana č. 75

Petrovice - František Svoboda (21. 8.) č. 3; Ludmila Stará (24. 1.) č. 10; Emil Svoboda (18. 9.) č. 53.

Strana č. 74

Jubilanti

 

Jubilanti – šedesátníci (narození v roce 1924)

Strana č. 73

č. 430; 9. 4. – Bohumil Veselský (1907) Nové Město 790; 13. 4. – Marie Vyplašilová (1901), Nové Město 673; 13. 4. – Marie Zajíčková (1911) Nová Ves 1; 13. 4. – František Košík (1900) Nové Město 30; 14. 4. – Emilie Kozáková (1896) Pohledec 52; 16. 4.

Strana č. 72

Strana č. 71

VI. Obyvatelstvo

 

Stavy pohybu obyvatel (leden – prosinec 1984)

 

Strana č. 70

počtu provedených odběrů, plán odběrů byl překročen na 123,93 %, zvýšil se stav stálých dárců krve. V roce 1984 došlo též k rozšíření léčebných možností akupunkturou, kde bylo provedeno celkem 1.244 výkonů. Počet lůžek v nemocnici Nové Město na Moravě zůstal beze změny. Po adaptačních pracích v areálu nemocnice došlo k přestěhování kožní ambulance do nových prostorů a došlo tak ke zlepšení péče oddělením lůžkové a ambulantní složky.

Strana č. 69

Město na Moravě získal v sezóně 1984 celkem 27 medailí, čímž se zařadil mezi nejlepší oddíly v celé ČSSR, především v mládežnických soutěžích.

Ve stopě Zlaté lyže

Stránky