O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88

27. dubna bylo zataženo a po většinu dnů pršelo. V noci na 28. 4. poklesla teplota na -5 °C a ráno začalo sněžit. Druhý den sníh opět roztál. Zbytek dnů do konce měsíce pršelo a vlivem západního větru se i citelně ochladilo.

Květen: 1. května byl studený den s teplotou + 6 °C, foukal studený vítr a celé dopoledne drobně pršelo. Toto počasí trvalo až do 15. května. 16. 5. vysvitlo slunce, teplota vystoupila až na 18 °C. Konec měsíce proběhl v hezkém a teplém počasí.

Strana č. 87

níka a sportovního hřiště. V široké spolupráci občanského výboru s Městským národním výborem, Technickými službami a JZD Vzlet Slavkovice byla většina rozpracovaných akcí v roce 1984 dokončena.

Strana č. 86

byla provázena potížemi z hlediska zabezpečování stavebního materiálu byla s pomocí mnoha brigádnických hodin občanů dokončena. Dále byla v obci provedena oprava veřejné studně a v některých dalších místech bylo provedeno ozelenění ploch. V měsíci požární ochrany provedli požární preventisté – členové SPO s. Fajmon a Sláma Zd. v obci požární prohlídky. Prohlídky byly provedeny celkem ve 13 staveních, 4 chatách a 2 provozovnách.

Strana č. 85

Horák a Horáček. V těchto souborech je organizována téměř veškerá mládež v obci. Kromě vlastního poslání národopisného souboru s jehož pásmy v poslední době vystupují převážně v místě, v některých případech v rámci okresu, začaly oba soubory nacvičovat divadelní hry a pásma básniček pod patronací s. Svatoňové a s. Smrčkové. U příležitosti MDD bylo pro děti uspořádáno sportovní odpoledne. Obdobná akce byla uspořádána v prosinci na ledě.

Strana č. 84

Strana č. 83

VŘSR byla obec slavnostně vyzdobena jak velkou názornou propagací (heslo, panely), tak i výzdobovým materiálem ve skříňkách a na vývěskách složek Národní fronty. 6. července 1984 byla občanským výborem vyhlášena brigáda ku zvelebení obce. Občané upravili okolí svých domků, byla vyčištěna hlavní komunikace a vodní nádrž, upravila se veřejná prostranství.

Strana č. 82

Hlavní referát týkající se obecné politické situace ve světě a v další jeho části zaměřený na problematiku obce přednesl předseda OV s. Novotný. 31. března 1984 proběhla v obci Jarní směna Národní fronty. Při této akci bylo kolem hřiště vysázeno několik okrasných stromů, odklidily se pozůstatky demolice z domku č. 59, byly upraveny trávníky a veřejná prostranství, byl upraven park, bylo vysázeno 70 stromů (topolů), byla umyta okna v čekárně ČSAD apod.

Strana č. 81

Strana č. 80

Dále byl odbahněn rybníček a osazena potrubím tzv. „Lůže“, dokončeny úpravy hřiště, provedena oprava kanalizace a úprava požární zbrojnice. Rovněž byly dokončeny parkové úpravy u hřiště, úprava rybníčka a částečné oplocení hřiště. Velmi aktivní složkou NF je požární sbor. V současné době má 43 členů. Je to nejvyšší počet za dobu jeho trvání. V roce 1984 došlo k početnímu zvýšení stavu a to náborem 7 žen. Utvořilo se i družstvo mládeže. Sbor má 2 nositele pam.

Strana č. 79

Stránky