O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23

Při podzimních směnách Národní fronty bylo brigádnicky odpracováno 1.500 brig. hodin převážně při sklizni slámy a brambor.

 

 

Strana č. 22

v hodnotě díla 9.037 Kčs, dalších 378 brigádnických hodin bylo odpracováno při směnách NF na úklidu, úpravě a zakládání zeleně (hodnota díla činila 3.975 Kčs).

Strana č. 21

nesl předseda OV s.

Strana č. 20

děti na hrad Bouzov a jeskyně Javoříčko. Druhý zájezd byl uspořádán ve spolupráci se ZO SSM. Byl to zájezd s jednodenním výjezdem do NDR, druhý den byla na programu prohlídka Prahy. Oba zájezdy byly plně obsazeny a všem účastníkům se líbily. V lednu 1983 se uskutečnily parkové závody. Závodů se zúčastnil již tradičně velký počet občanů. Potěšitelné je, že se zúčastnili i občané z okolních obcí.

Strana č. 19

dovědných přednášek zaměřených na Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Názorná agitace ve vývěsních skříňkách byla pravidelně obnovována a aktualizována. Osobní agitace byla organizována ZO KSČ a byla prováděna za úzké součinnosti občanského výboru a osvětové besedy. MLK byla v roce 1983 oceněna uznáním ONV, odbor kultury.

Strana č. 18

lených ploch a zasazeno 90 ks stromů a keřů. Bylo dodáno do sběrných surovin 0,3 t železného šrotu a 0,2 q papíru.

Strana č. 17

hřišti 630 brig. hodin. Rovněž ostatní organizace jako ČSP, ČSŽ, SSM, ČMS se podílely brigádnicky na svých akcích i akcích pořádaných OV. Veřejné schůze KSČ dne 7. listopadu 1983 spojené s oslavou VŘSR se zúčastnilo hodně občanů. Hlavní referát přednesl předseda OV s. Karel Novotný. V zimních měsících byly uspořádány lyžařské závody ve všech kategoriích s účastí 107 startujících.

 

Strana č. 16

ru na odkyselovací stanici pod Studnicemi. Na tyto práce byly organizovány brigády z řad občanů Maršovic, z nichž největší podíl měli soudruzi Stan. Stehlík a Fr. Ondráček. Celkem bylo za I. pololetí odpracováno 2.500 hodin, z toho 60 hodin mládeží. Při pomoci zemědělství bylo odpracováno 160 brig. hodin hlavně sběrem kamene z polí.

Strana č. 15

revných diapozitivů. Uvedených akcí se zúčastnilo 268 občanů. Na uspořádané výstavě sýrových etiket ze 45 zemí světa v počtu 2.500 vystavených kusů bylo zaznamenáno 170 návštěvníků.

Strana č. 14

zelených ploch, 100 m2 bylo nově oseto. V okolí požární nádrže a hřiště bylo vysázeno 50 stromků. Z odpadových surovin bylo odevzdáno 8 q papíru a 10 q textilu. ZO ČSČK v Hlinném vyhlásila sběr léčivých rostlin, kterého se zúčastnili všichni členové. Byla též vyčištěna a opravena požární nádrž.

Stránky