O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 328

Celkem organizace NF: plán – 63.050 hodin
skutečnost – 102.013 hodin
žáci škol             odpracováno hodin
SRPŠ                         23.100
ROH – závody                        1.310
ostatní                        41.448
                        58.690

celkem  skutečnost              226.561
závazek    217.500
% plnění    104.17 %

IV. Činnost na úseku kulturním, školství

Strana č. 327

Oblast politicko-organizátorská  závazek skutečnost  % plnění účast

Akcí pro mládež a s mládeží 65  82  124,15  2 895
Hovorů  s mládeží celkově 8  61  762,50  3 234

Strana č. 326

zpracován celoměstský závazek na počest 37. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou mezi nejaktivnější složky NF patřily:

Strana č. 325

jem zakončili oslavu, které se i v nepřízni počasí zúčastnilo množství obyvatel města.

Strana č. 324

Titul SPOZ
29. června 1982 převzal SPOZ při Měst NV z rukou matrikářky KNV Brno s. Zdenky Přikrylové titul „Vzorný sbor pro občanské záležitosti jihomoravského kraje“. Na slavnostním zasedání, které se konalo v hotelu na Rokytně byla přítomna vedoucí odboru kultury ONV s. Jarmila Křížová, předseda Měst NV s. Petr Klapač, vedoucí odboru ŠK SUZ s. Alena Albrechtová, předseda SPOZ s. František Dvořák a řada hostů. V  rámci slavnostního zasedání byli odměněni i nejlepší pracovníci SPOZ.

Strana č. 323

né směsici žáci škol, pracovníci závodů a institucí, zájmové organizace Národní fronty, tělovýchova atd. Závěr prvomájového průvodu tvořily tradičně alegorické vozy. Průvod šel slavnostně vyzdobeným městem po ulici Tyršově směrem ke Smetanově ulici, od nádraží po Gottwaldově ulici přes Komenského náměstí na náměstí Sekaninovo. Tam byla umístěna tribuna s mírovým výzdobovým panelem. Manifestace pracujících byla zahájena hymnami. Po uvítání, slavnostním projevu zástupce OV KSČ a zdravici byla manifestace zakončena Internacionálou.

Strana č. 322

i celkovým zabezpečením porady velmi spokojeni.

Strana č. 321

ulici do Městského kulturního domu.

Strana č. 320

tento hrob mezi válečné a čestné hroby. Projednala rovněž návrh na udělení čestných uznání rady Měst NV občanům, kteří se nejvíce zasloužili o výstavbu turistické chaty ve Studnicích. Návrh byl schválen.
25. 11. 1982 rada Měst NV zhodnotila činnost zemědělské komise, stav na úseku podzimních prací. Zabývala se činnosti komise výstavby, výsledky hospodaření s kovovým odpadem a zájmovou prací požárních sborů s mladou generací. Bylo projednáno též vytvoření nové komise pro projednání přestupků a rada byla seznámena s Knihovním řádem městské knihovny.

Strana č. 319

na náměstí. Bylo instalováno a opraveno 10 ks laviček. Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 16 kusů – bylo vybudováno na Dukelské ulici, u skladu propan-butanu, na Malé a Soškově ulici. Počet světelných bodů tím vzrostl na 872 kusů. Na hřbitovech v N. Městě a Olešné byly instalovány vývěsní skříňky s pohřebním řádem. Je zpracován operační plán k zajištění zimní údržby komunikací a chodníků.
add 6. Úvodní slovo k předložené zprávě přednesl s. ing. Havlíček, předseda finanční komise
add 7. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl s. Marek, předseda komise O + CR.

Stránky