O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 338

nejlepší z našich závodníků byl na 6.-7. místě Blaško. 10 km ženy: 1. Seidlová (NDR); 2. Blomquistová (Švédsko); 3. Gundelová (NDR) – z našich nejlepší na 6. místě Kepeňová. 10 km junioři: 1. Poromaa (Švédsko); 2. Bartoš (ČSSR); 3. Mogren (Švédsko). Závody byly zakončeny štafetami: muži 3 x 10 km: 1. Švédsko 2. Finsko 3. SSSR ... 5. ČSSR ženy 3 x 5 km: 1. NDR, 2. SSSR, 3. Finsko ... 6. ČSSR.

Strana č. 337

že oddíl sdružuje řadu starších členů, získal 11 výkonnostních tříd. Oddíl uspořádal sedm veřejně přístupných akcí, na kterých jednak odboráři, ale i volně příchozí veřejnost měli možnost vyzkoušet si kuželkářskou dráhu. Oddíl obhájil titul „Vzorný oddíl II. stupně“. Členové pečují o kuželnu, kterou si sami vybudovali a veškeré opravy provádějí brigádnicky.
Oddíl tenisu

Strana č. 336

Při zlaté lyži Českomoravské vysočiny byl závod po prvé řízen z nové budovy v prostoru startu a cíle. V současné době slouží budova Středisku vrcholového sportu mládeže. Závodní sezónu ukončil lyžařský oddíl besedou s účastníky MS v Oslo uspořádanou v Městském kulturním domě, kde také provedl vyhodnocení nejlepších závodníků, trenérů a funkcionářů v uplynulé sezóně:
Jiří Staněk, starší žák, přeborník ČSR a ČSSR 5 km běh
Jiří Švanda, starší žák, přeborník ČSR a ČSSR závod sdružený
Jaroslav Krejča, mladší žák; 2 místo v přeb. ČSR závod sdružený a skok prostý

Strana č. 335

V. Tělovýchova a sport

Strana č. 334

z toho 14 v MŠ Měst NV a 25 dětí v závodní škole UD. Uvedením do provozu nové 4 třídní mateřské škole na Žďárské ulici v příštím roce by neměly být s umísťováním dětí do mateřských škol problémy.

PŘEHLED ÚDAJŮ O STAVU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH:
 
škola

Počet tříd

z toho 1.-4. p.r.

Strana č. 333

něna přehlídka sovětských filmů (4 večerní představení nad nimiž měly patronaci odbočky  SČSP města). Deseti představení sovětské produkce, uskutečněných v rámci oslav Měsíce přátelství se zúčastnilo celkem 2.469 diváků. Z toho bylo 6 představení školních a 4 představení večerní. Při této příležitosti se uskutečnil též Dětský filmový festival (5. – 8. 12. – 4 filmy, celková návštěvnost 633 dětí). Po každém filmovém představení DFF bylo vylosováno více jak 60 cen, na které přispěly odbočky SČSP a KFP.

Strana č. 332

Výstavy: Inez Tuschnerová – tapiserie (10. 11. 1981–17. 1. 1982). Výstavu navštívilo 1.585 návštěvníků. Ve snaze přiblížit veřejnosti jednotlivé oblasti a druhy užitého umění připravila galerie výstavu z tvorby přední textilní výtvarnice Jihomoravského kraje.
Zasl. umělec Bohdan Lacina (24. 1. – 28. 3. 1982). Výstavu navštívilo 2.163 návštěvníků. Výstava byla připravena k výročí umělcova narození a úmrtí. Na výstavě spolupracoval znalec Lacinova díla Dr. Sedlář. Výstava měla tři reprízy: 15. 4. – 26. 6. 1982 Hodonín; 8. 7. – 29. 8. 1982 Karlovy Vary a Praha (GHMP).

Strana č. 331

nost této výstavy činila 3.120 osob. V září byla výstava modrotisku převezena do Brna, kde ji Obvodní kulturní středisko Brno1 instalovalo v kulturním domě v Bohunicích po dobu jednoho měsíce. V délce šesti týdnů byla výstava modrotisku přístupna veřejnosti v muzeu v Bystřici n/P. V únoru byla Horáckým muzeem provedena beseda v II. ZŠ Nové Město na téma Lidové stavitelství; stavitelské památky Nového Města (Zdena Marková), v březnu pracovní seminář o horácké vyšívce s ČSŽ; textilní techniky na Horácku, železářství a chráněná krajinná oblast pro I. ZŠ Nové Město.

Strana č. 330

Moravci. Počátkem července se zúčastnili členové svými díly celookresní výstavy na Herálci. Této výstavy se zúčastnili také členové „Výtvarného studia mladých“, které tvoří studenti škol a gymnázia.
Pěvecký sbor „Smetana“ uskutečnil ve spolupráci se sborem „Svatopluk“ ze Žďáru  n/S. novoroční koncert v MKD Nové Město na Moravě. V dubnu vystoupil soubor při vzpomínkovém večeru u příležitosti narození V. I. Lenina a v květnu uskutečnil májový koncert. U příležitosti zahájení Měsíce přátelství uspořádal opět ve spolupráci se souborem „Svatopluk“ koncert.

Strana č. 329

jako na př. kurs strojového pletení, vyšívání a drhání nebyly veřejností využity. Celkem bylo v roce 1982 uspořádáno 30 kursů s celkovou návštěvností 335 osob. Byly uspořádány následující přednášky a besedy: Přednáška pro zahrádkáře; Úkoly a cíle hospodářské a sociální politiky strany po XVI.

Stránky