O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 348

Maršovice
Maršovice – nadmořská výška 655 m. Nejstarší zpráva z roku 1483. Na Maršovské rychtě prožili mládi sourozenci Petr, Jaroslav a Pavla Křičkovi. Chráněné památky: č. 1; 35; 36; 52.

Strana č. 347

venska vstoupila v roce 1945. U příležitosti tohoto jubilea byl jmenované předán pozdravný dopis organizačního tajemníka OV KSČ ve Žďáře n/S.
Dne 24. února se dožil 70 let Josef Petr, č. p. 57. Vyučil se zedníkem, pracoval jako cestář okresní správy silnic a později jako sladník JZD a hlídač-strážný podniku Uranových dolů v Dolní Rožínce. V letech 1950-1953 zastával funkci předsedy MAV-NF. Je členem KSČ. U příležitosti jeho 70. narozenin byl jmenovanému předán blahopřejný dopis organizačního tajemníka OV KSČ.

Strana č. 346

letech osázena okrasnými keři. Na směnách Národní fronty občané obce odpracovali více jak 494 brigádnických hodin. Zapojili se rovněž v brigádách na pomoc zemědělství a tak pracovali jak při žních, tak i při sklizni brambor.
V zimním období pořádali příslušníci SPO tradiční požárnický ples. Základní organizace SSM uspořádala rovněž jednu taneční zábavu. Obě akce byly hojně navštíveny občany obce i okolních vesnic.
Občané se zúčastnili dvou přednášek civilní obrany, které byly pořádány v rámci Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva. Účast: 60 občanů.

Strana č. 345

zvolen s. Jan Slezák.
Jarní brigádnické směny proběhly dne 3. dubna a 17. dubna 1982. Pracovní činnost byla zaměřena k úklidu jednotlivých částí obce a k jejich zvelebení. Účast občanů byla velmi dobrá a celkem bylo odpracováno 205 hodin. V dalším období se provedlo vyčištění požární nádrže, která v létě slouží jako koupaliště. Další brigádnickou akcí bylo překrývání části střechy kulturního domu novou krytinou. V srpnu a září prováděli sportovci omítky na hokejových střídačkách. Na těchto neinvestičních akcích bylo odpracováno celkem 255 brigádnických hodin.

Strana č. 344

ká aktivita byla dobrá v letních měsících – červenci a srpnu. V následujícím období zájem prudce poklesl. Termín dokončení 31. 12. 1982 nebyl splněn.
Výstavba turistické ubytovny na Studnicích pokračovala po celé období bez výrazných problémů a výkyvů, díky bohaté brigádnické činnosti členů tělovýchovné jednoty Nové Město, jmenovitě lyžařského oddílu. Ubytovna byla slavnostně otevřena 23. 11. 1982.

Strana č. 343

Karel Smejkal 1892 (Nové Město); 19. 8. – Cecilie Zinklová 1900 (Pohledec); 22. 8. – Bohumil Najmon 1946 (Nové Město); 29. 8. – Milada Růžičková 1911 (Olešná); 2. 9. – Karel Jurman 1904 (Jiříkovice); 15. 9. – Antonie Štůlová 1903 (Nové Město); 27. 9. – Blažena Šmolová 1933 (Nové Město); 27. 9. – František Kotinský 1907 (Nové Město); 7. 10. – František Popelka 1913 (Nové Město); 18. 10. – Josefa Skryjová 1905 (Nová Ves); 21. 10. – František Hruška 1907 (Nové Město); 31. 10. – Marie Hájková 1895 (Nové Město); 4. 11. – Jaroslav Mošner 1906 (Nová Ves); 5. 11.

Strana č. 342

Město, Nezvalova 497 (13. 10.); Zdenka Konečná, Nové Město, Gottwaldova 137 (18. 10.); Miloslava Šírová, Nové Město, Nezvalova 473 (24. 10.); Helena Košíková, Nové Město, Veslařská 289 (27. 10.); Josef Ondráček, Maršovice 72 (30. 10.); Miloslav Blažek, Nové Město, L. Čecha 345 (10. 11.); Ludmila Zárevová, Nové Město, Mírová 1282/2 (10. 11.); Marie Dolníčková, Nové Město, Malá 306 (13. 11.); Marie Dvořáková, Nové Město, Pionýrská 104/6 (25.11.); Libuše Pochopová, Nové Město, Sekaninovo nám. 97/3 (21. 11.); Miloslav Starý, Nová Ves 66 (23.

Strana č. 341

Sýs, Nové Město, Nezvalova 494 (15. 1.); Emilie Machová, Pohledec 53 (16. 1.); František Pohanka, Nové Město, Nečasova 18 (18. 1.); Bohuslav Horníček, Nové Město, Radnická 1008/2 (19. 1.); Božena Hatáková, Nové Město, Sportovní 575/3 (23. 1.); Otakar Dvořák, Nové Město, Křenkova 732/54 (27. 1.); Marie Šišková, Hlinné 31 (31. 1.); František Grošof, Nové Město, Žďárská 71 (4. 2.); František Holemář, Hlinné 7 (5. 2.); Růžena Horáková, Nové Město, Sekaninovo nám. 116/4, (6. 2.); Marie Kučerová, Olešná 62 (6. 2.); Antonín Haluza, Nové Město, Mírová 1296/8 (7.

Strana č. 340

Počty obyvatel na začátku a konci roku 1982
A – stav k 1. 1. 1982
B – stav k 31. 12. 1982

 

Tabulka k vidění v PDF souboru nebo ve SKENU, děkuji za pochopení

Strana č. 339

občanského výboru č. 6 a zapsalo se jako první na putovní pohár. Pořadí: 1. OV č. 6; 2. – OV č. 4; 3. – OV č. 1; 4. - OV č. 2; 5. – OV č. 3.

Stránky