O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 358

plochu cca 150 m2 sousedící s uvedeným pozemkem. Pozemky se nachází v blízkosti Obecního domu, kam by bylo možné se uchýlit v případě nepříznivého počasí.

 

V měsících lednu a únoru 1983 sbírán a tříděn dokumentační materiál. V březnu a dubnu vypracován koncept zápisu, který byl projednán ve školské a kulturní komisi Měst NV dne 20. dubna 1983 a schválen radou Měst NV v Novém Městě na Moravě dne 12. května 1983. Zápis do kroniky proveden v květnu, začátkem června a dokončen 10. června 1983.

Strana č. 357

vy, směny NF a pod.

Pro malý počet dětí v obci se oslava k MDD konala společně s OV Rokytno v základní škole v této obci.

Petrovice

Petrovice  – nadmořská výška 570 m, rozloha 429 ha, nejstarší zpráva z roku 1397 - spor o desátky se žďárským klášterem. V 16. století na obecní louce postavena brusírna.

Strana č. 356

předvedli cvičný hasební úkon na budovu občanského výboru.

Od března pracoval nový dohlížecí výbor Jednoty v čele s předsedou s. Pavlem Humlíčkem z č. 94. Na plenárním zasedání OV seznámil přítomné se stavem zásobování prodejny zbožím. Od spotřebitelů nebylo stížností. Prodej vánočního zboží (kakaa, ořechů, mandlí, kokosu) byl zajištěn dohlížecím výborem tak, aby bylo zajištěno pro všechny rodiny.

Občané si stěžovali na nevyhovující stav čekárny ČSD Olešná a požádali Měst NV o pomoc při zajištění opravy na zimní období. Zásluhou této pomoci byla čekárna opravena.

Strana č. 355

dřevem, Ladislav Juránek z č. 3 položil terasovou dlažbu na podlahu a František Ondráček vyrobil lavice a poličku.

Další akcí bylo zahájení stavby hřiště na pozemku Mil. Jinka z č. 30. Se stavbou se OV nedokázal vyrovnat až k úplnému dohotovení – nebyly vyřízeny náležitosti právního charakteru.

Požárníci opravili střechu a vrata požární zbrojnice.

24. ledna 1982 zorganizovala ZO SSM párkové závody dětí i dospělých. Největší podíl na akci měli Ivana Machová a sourozenci Zítkovi – Marie, František a Zdeněk.

Strana č. 354

Vlachovice

Vlachovice  – nadmořská výška 750 m, rozloha 362 ha; nejstarší zpráva z roku 1496 – prodej Vilémovi z Pernštejna. V roce 1935 výstavba prvních chat u rybníka Sykovce. Od Tří smrků na severní straně obce rozhled na Suchý vrch (vrchol mezi Orlickými horami, Kralickým Sněžníkem a Českomoravskou vysočinou).

Občanský výbor svolal v roce 1982 jednu veřejnou schůzi OV a ZO KSČ, na které zhodnotil práci na všech úsecích činnosti. Schůze se zúčastnilo 40 občanů a proběhla v měsíci listopadu.

Strana č. 353

Slavkovice

Slavkovice - nadmořská výška 573m, rozloha 477 ha, nejstarší zpráva z roku 1264 - odkaz žďárskému klášteru. Rodáci, ak. malíř Oldřich Blažíček (nar. 1887); ing. Dr. J. Koněrza (nar. 1881) působiště řídícího učitele J. Koněrzy - překladatele ze slovanských jazyků, bojovníka proti alkoholismu,  prof. ing. Jaroslav Jeřábek Dr. Sc.,  rektor VŠD v Žilině zde prožil své mládí.

Strana č. 352

veselý karneval s programem. ZO ČSŽ uspořádala v obci tradiční maškarní zábavu s odpoledním průvodem masek v obci a podílela se s požárníky na třech zájezdech. Provedla rovněž branné odpoledne mládeže k MDD s mnoha zábavnými a soutěživými hrami. Osvětová beseda uskutečnila v obci lyžařské závody za účasti mládeže i dospělých.

Strana č. 351

V obci je velice aktivní tělovýchovná jednota. Dne 31. 1. 1982 uspořádala závody v běhu na lyžích a 7. 2. 1982 závody ve skoku na lyžích. Celkem startovalo 68 závodníků a bylo přítomno 180 diváků. Turnaj v odbíjené se uskutečnil za účasti pěti družstev. Šest členů TJ darovalo bezplatně krev. S dosaženými sportovními výsledky byli sportovci i občané obce pravidelně týdenně seznamováni ve sportovní skříňce TJ a zprávami místního rozhlasu. V agitačních dvojicích pracovali tři členové oddílu (Dostál, Hudec, Humlíček).

Strana č. 350

Organizace Českého svazu žen uspořádala v roce 1982 bazar dětského oblečení, který se těšil velkému zájmu, hlavně ze strany maminek.
Rovněž aktiv SPOZ vykazoval velmi dobrou činnost. K významným životním jubilejím navštívil 18 občanů obce s blahopřáním – z toho dvě občanky 86 let, jeden občan 80 let. Jednomu občanu bylo hráno na přání v československém rozhlase. V rámci Mezinárodního dne žen navštívil aktiv SPOZ osamělé ženy obce s přáním a kytičkou. V rámci „Roku úcty ke stáří“ byli navštíveni všichni občané od 70 let výše a byl jim předán drobný dárek.

Strana č. 349

nických akcích odpracovali občané celkem 834 brigádnických hodin a všechny hodiny byly odpracovány zdarma. Největší zásluhu na uskutečnění všech těchto akcí měl František Polnický.
V oblasti kulturní a výchovné činnosti bylo uskutečněno jedenáct tanečních zábav a tři přednášky s tematikou ovocnářství, protipožární, tělovýchovně brannou. Jiných akcí nebylo.

Stránky