O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 278

Jarní směny Národní fronty

Strana č. 277

ninově náměstí. Manifestace byla zahájena státními hymnami a uvítacím proslovem s. Zoubka a vyvrcholila slavnostním projevem s. Dr. Doubka. Pozdravný dopis sovětskému velvyslanectví v Praze přečetl předseda Měst V NF s. Böhm. Na závěr vyslechli účastníci, jichž bylo 8.500, Internacionálu. Po skončení manifestace hrály na náměstích dechové hudby. Odpoledne od 17. do 18 hod proběhlo na hřištích tradiční branné a sportovní odpoledne pro mládež.

Strana č. 276

II. významné události veřejného života politického

Strana č. 275

2) Zhodnocení školního roku 1980/81 a připravenost škol na šk. r. 1981/82.
3) Stav umístění v mateřských školách a jeslích.
září rada 9. IX.
1) Stav na úseku požární ochrany v obvodu Měst NV.  Protipožární dohlídky.
2) Hodnocení činnosti městských kulturních zařízení za I. pololetí 1981.
3) Schválení rozpracovaných závěrů XVI. sjezdu KSČ a okresní a městské konference strany na podmínky města.

Strana č. 274

Duben rada 1.
1) Rozbor přestupků projednaných komisí veřejného pořádku za rok 1980
2) Hodnocení činnosti inspekce veřejného pořádku.
3) Kontrola plnění souboru opatření k závěrům XIV. plenárního zasedání ÚV KSČ.
rada 28. 1) Plnění úkolů sboru pro občanské záležitosti (zajištění rady ONV č. 137/13/78 a 188-13/78.
2) Plnění plánu a rozpočtu Měst NV za první čtvrtletí 1981.
3) Zajištění májových oslav.
plénum 16. dubna 1) Plnění souboru opatření Měst NV k závěrům VII. pléna ÚV KSČ na úseku obchodu a služeb ve městě.

Strana č. 273

Úvod
Rok 1981 byl rokem významných události v životě našeho pracujícího lidu a spolu s ním i pracujících našeho města. Připomněli jsme si především 60. výročí založení KSČ, 5. a 6. června se konaly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů a dnem 1. července provedena integrace 12 obcí a jejich místních národních výborů nejbližšího okolí našeho města a tím vytvořeno nový správní celek, Městský národní výbor Nové Město na Moravě.

Stránky