O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 288

Výbor lidové kontroly. Josef Bořil, Anna Kuderová, JUDr. Ivan Jančík, Jan Králíček, Stanislava Kvíčalová, Marie Šumichráslová, Jan Mašek, Jarmila Messenská, František Šusták, Josef Kratochvíla, Josef Janák.
Sbor pro občanské záležitosti. František Dvořák, Marie Petrová, Eva Šindlerová.
JSBOO Jaroslav Kafka, Leopold Novák.

Strana č. 287

Složení komisí při Měst NV (první jméno předseda, druhé tajemník, další jména členové)

Strana č. 286

Pohledec č. 13 (14. IX, F. Dvořák) Milada Žáková, Jana Slámová, Marie Nečasová, Ing. Pavel Fajmon, Věra Tlustošová, František Humlíček, Petr Dostál.
Olešná č. 14 (14. IX. Petr Klapač) Jan Dostál, Žofie Zdražilová, Bohumil Hanych, Jiří Růžička, Miloš Srnský, Josef Dufek, Dagmar Lemperová.
Petrovice č. 15 (15. IX. Buchtová) František Mužátko, Josef Sáblík, Alois Gregor, Jaroslav Císař, Marie Musilová, František Hrnčíř, František Laštovička, Jaroslav Mrkos, Ladislav Kollár, Josef Kotovic.

Strana č. 285

Nové Město na Moravě č. 3 (21 IX., F. Dvořák) Jan Stejskal, Josef Valík, Květuše Vašířová, Ivan Kočík, Petr Hála, Miloň Marek, Miroslav Weinlich, Marie Veselá, Marie Krbková, Zdeněk Komár.
Nové Město na Moravě č. 4 (21. IX., F. Dvořák) Ladislav Pakosta, Miloslav Marek, Ladislava Ambrožová, Jaroslava Hladíková, Luboš Jaroš, Vlasta Břečková, Jan Rychtář.
Nové Město na Moravě č. 5. (21. IX. F. Dvořák) Josef Urban, Jaroslav Kafka, Jaroslava Konečná, Václav Kučera, Marie Zítková, JUDr. Rusová Marie, Jan Jonáš, Marta Frišavská, Jana Petriláková, Jana Tegzová.

Strana č. 284

Celkem sklizeno 1170 ha ječmene s průměrným výnosem 4,21/ha, 565 ha s průměrným výnosem 4,15/ha, 116 ha pšenice s průměrným výnosem 4,22/ha a 329 ha ovsa s průměrným výnosem 4,21/ha. Celkový průměrný výnos 4,21/ha. Sklizeň obilí skončena 30. srpna. Současně s obilím sklizena sláma. Tři lisy je sklidily z 1069 ha, 2 linky řezaček z 876 ha, a sběrací vozy z 80 ha, rotační lisy z 150 ha. Sláma sklizena ve velmi dobré kvalitě. Na sklizené plochy okamžitě vyjížděly traktory, které podmítly 195 ha. Pokračovala sklizeň otav, hnojilo se a 24. srpna byla zahájena sklizeň brambor.

Strana č. 283

Integrace okolních obcí k Novému Městu
Usnesením rady ONV Žďár nad Sázavou z 1. listopadu 1979 bylo uloženo radám místních výborů aktiv podporovat proces integrace obcí a místních národních výborů. Ve smyslu tohoto usnesení od 1. července 1981

Strana č. 281

Zvolení poslanci Měst NV: 1) František Kučera (1934) řidič, 2) Petr Klapač (1945), tajemník Měst NV, 3) Josef Bořil (1931) člen JZD, 4) Anežka Kopecká (1931) dělnice, 5) Jarmila Prášilová (1946) ředitelka MŠ, 6) Marie Bělíčková (1948) dělnice, 7) Josef Weishaupt (1944) dělník, 8) Zdeněk Fuchs (1938) inspektor výroby, 9) Wiliam Banoczay (1942) ing. úseku, 10) Stanislav Smělík (1952) lamač, 11) Jaroslav Jiruška (1952) důlní dozorce, 12) Anna Kuderová (1934) technik, 13) Věra Řehulková (1934) dělnice, 14) Miloš Licek (1945) zámečník, 15) Ladislav Šebek (1942) dělník, 16) JUDr.

Strana č. 282

Ing. Petr Hemza (1952) technik, 81) Zdeněk Haller (1953), 82) MUDr. Petr Konečný, lékař, 83) Tomáš Marek, 1929, dělník, 89) Josef Vetešník, 1939, strojník, 85) Alena Bláhová, 1931, technik, 86) Josef Cícha, 1939, strojní zámečník, 87) Jaroslav Dudek, 1943, dělník, 88) Ing.

Strana č. 280

Ustavující schůze nově zvoleného národního výboru se konala 29. června v Městském kulturním domě. Bylo na ní přítomno 131 poslanců Měst NV (8 omluveno), 6 poslanců ONV (2 omluveni, nepřítomen a neomluven poslanec KNV ing. Houdek. Jednání zahájil a řídil nejstarší poslanec s. Tomáš Marek, který přivítal přítomné poslance, delegaci Měst V KSČ a NF, ředitele závodů a škol a ostatní přítomné a seznámil je s pořadem jednání.

Strana č. 279

KSČ, politické strany a organizace Národní fronty. Data voleb 5. VI. od 12 do 22 hodin a 6. VI. od 6 do 14 hod. Volební okrsky, obvody a místnosti.

Stránky