O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 297 (2)

Pravidelně nejméně jedenkrát měsíčně se uskutečnilo představení pro mateřské školy a jesle. Tato představení jsou plně využívána.
V kině po celý rok pracovalo 11 zaměstnanců; 3 promítači, 2 pokladní, 3 zřízenkyně, 1 uklízečka, 1 topička a vedoucí kina.
Od 1. ledna 1982 bude v rámci okresu Žďár nad Sázavou zřízena Okresní správa kin, do které bude přeřazeno i novoměstské kino.

Strana č. 297 (1)

Městská lidová knihovna
Statistické údaje: Počet svazků 23.452; výpůjček 91.985; čtenářů 1.680; návštěvníků 16.261; neprotokolovaných výpůjček 1.719; BJS 1938, vypůjčeno od jiných knihoven 185, půjčeno jiným knihovnám, besed, exkurzí a knihovních akcí 30, výstavek a nástěnek 167, odebíráno časopisů 58, metodických návštěv 221.
Řízení knihovny: Provedena pravidelná kontrola přihlášek. Zavedeno bezplatné půjčování knih. Kulturní komisi předložena zpráva o práci s mládeží.

Strana č. 296

Centralizace umožní účelnou koncentraci sil i prostředků, lepší využití kádrů, zhospodárnění provozu a zkvalitnění kulturně politické práce muzeí. Nová síť: Okresní muzeum Žďár nad Sázavou, nadřízený orgán Odbor kultury ONV; detašovaná pracoviště: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě s náplní národopis Horácka, výroba lyží, lyžařského sportu a rekreace, historie města a nejbližšího okolí, Městské muzeum ve Velkém Meziříčí a Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem. K 1. VII. 1979 provedena v muzeích okresu racionalizace práce a mzdových prostředků. K 1. I.

Strana č. 295

Strana č. 294

6) Přednášky
20. I.   Vliv správné výživy ve vztahu k chorobám srdce
12. III.  Pěstování ovoce
18. III.  Škodlivost kouření
12. V.   Vznik KSČ a její zakladatelé. M. Šajnar, OU Chirana, 8 hod
12. V.   Vznik KSČ a její zakladatelé. M Šajnar, LOU, 10 hod
19: V.   Socialistické volební právo v praxi. Gymnázium.
27. V.   Socialistické volební právo v praxi. LOU.
27. V.   Socialistické volební právo v praxi. OU Chirana.
17. V.   Chov včelích matek, Ing. Zachoval. Ve spolupráci s odbočkou Svazu včelařů.

Strana č. 293

Strana č. 292

K. Horký, Dechový kvintet (osobně přítomný skladatel podal rozbor skladby) V. Trojan, Dechový Kvintet. Účinkovalo Brněnské dechové kvinteto.
23. IV. Lyra nova. Libuše Váchalová (flétna), František Havlín (housle), Ivo Husák (viola), Karel Hulk (violoncello). Na programu Teleman, Kvartet d mol, Koželuh, Kvartet G dur, Dušek, Kvintet Es dur, Fasch, Kvintet d mol, Absil, Concert a cina. 7. X. Musica cameralis. Brněnský komorní soubor s hudbou barokní a soudobou.

Strana č. 291

Oslava 64. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

Strana č. 290

Podzimní směny Národní fronty

Strana č. 289

Volební program Národní fronty na období 1981-1984
Bude orientací pro Měst NV, Národní frontu, podniky, organizace, školy a občany našeho města a integrovaných obcí k uskutečňování hlavních cílů vytčených XVI. sjezdem KSČ. Základ tvoří úkoly v rozvoji města, jeho životního prostředí a péči o občany.

I. Oblast politicko organizátorské práce:

Stránky